SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Konferencja 24.06.2015.
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Materiały z konferencji 24.06.2015.
Materiały z konferencji 24.06.2015.
 

RELACJA Z KONFERENCJI 

  1. Agenda konferencji Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne.

  1. Planowane zmiany wymogów zabezpieczania danych osobowych w ramach reformy przepisów o ochronie danych w UE dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  1. Nowe obowiązki zabezpieczenia danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych – fakty i mity – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

  1. Konieczne zmiany w przepisach rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - jako dopełnienie nowelizacji ustawy dotyczącej nowej roli ABI.


  1. Zadania Administratora bezpieczeństwa informacji w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych – aktualny stan prawny dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.

  1. ABI nie tylko audytor i koordynator – Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

  1. Analiza ryzyka jako podstawa zabezpieczenia danych osobowych – dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  1. Od Wykazu do Rejestru - zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych – Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

  1. System ochrony danych osobowych a System zarządzania bezpieczeństwem informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności – Marcin Soczko, Członek Zarządu Stowarzyszenia ABI.