SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Konferencja 26.01.2016.
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Dzień ABI 2016

                   


Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”

26 stycznia 2016 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 10.00 – 16.30)


[MATERIAŁY Z KONFERENCJI]    [RELACJA]W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej p. prof. Tadeusza Krupy zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt.: Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń.

Konferencja odbędzie się w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). Data ta jest symboliczna, gdyż 26 stycznia 2015 r. GIODO uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym, tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI, na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Ustanowienie otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. Jest to o tyle istotne, że w związku z nadchodzącym nowym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych.


Agenda konferencji:

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

10. 15. – 11. 45 Cz. I.: Nowe wymagania i trendy w ochronie danych osobowych

Prowadzenie obrad: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

 • Wdrażanie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE i w Polsce:
  • Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Ochrona prywatności w tradycji bankowej - dr Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Informacje dotyczące funkcji DPO zawarte w projekcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Michał Czerniawski, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Problematyka związana z ochroną danych osobowych w chmurze obliczeniowej – Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska.

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 14.00 Cz. II: Doświadczenia w wykonywaniu nowej funkcji ABI

Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

 • Pierwszy rok doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – sprawdzenia, rejestry, nadzór – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI
 • ABI a DPO – omówienie funkcji oraz różnic – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • ABI potrzebny i przydatny - zakres i sposób wykonywania zadań przez ABI w praktyce – Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.
 • Panel dyskusyjny dotyczący wykonywania funkcji ABI.

14.00 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 16.30 Cz. III: Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań ABI

 • Konsultacje z zakresu wykonywania zadań ABI
  Prowadzenie konsultacji: Zarząd i eksperci SABI.

 • Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej
  Prowadzenie konsultacji: specjaliści Microsoft Polska

16.30 Zakończenie konferencjiOrganizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


Patronat honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa


Patronat medialny:


Sponsorzy:


Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN),
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).Zgłoszenie udziału należy przysyłać wyłącznie na adres e-mail: info@sabi.org.pl, do dnia 22 stycznia 2016 r.

W zgłoszeniu, w treści wiadomości, należy podać imię i nazwisko oraz firmę – potwierdzenia rejestracji przesyłane będą mailem zwrotnym.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwestie organizacyjne i pytania dotyczące konferencji: info@sabi.org.pl.