Pobierz druk pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SABI

📢 W związku z brakiem odpowiedniego kworum do przegłosowania zmian w Statucie ogłosiliśmy przerwę w obradach do 10 czerwca, do godz. 17.00. Zachęcamy do zalogowania się w dniu WZ do ClickMeeting i WZA24 od godz. 16.30 w celu przetestowania dostępu do platform.
 
Prosimy i apelujemy o udział tego dnia w obradach. Jeżeli termin koliduje z Państwa planami – PRZEKAŻCIE SWOJE PEŁNOMOCNICTWO (np. jednemu z członków Zarządu, bez wpisywania PESEL-u; skan lub zdjęcie trzeba wysłać na info@sabi.org.pl).

❗️❗️❗️ JEŻELI JESZCZE NIE PRZEKAZAŁEŚ PEŁNOMOCNICTWA, ZAREJESTRUJ JE NA STRONIE: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

☛ Przekazane wcześniej pełnomocnictwa pozostają w mocy!
☛ Dane do logowania do WZA24 – bez zmian!
☛ Wkrótce wysłane będzie nowe zaproszenie do wydarzenia ClickMeeting na II część WZ.

Przekazanie zaufanej osobie pełnomocnictwa nie wyklucza udziału osobistego w WZ! Zabezpiecza jednak w przypadku nagłej zmiany planów, uniemożliwiającej udział w Zgromadzeniu.

🔔 W czasie przerwy można także zgłaszać wnioski dotyczące działalności i funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Można je przesyłać na adres info@sabi.org.pl
 

DO POBRANIA:
Projekt Uchwały WZ 2021 zmiany w Statucie SABI
Statut SABI z naniesionymi zmianami
Pełnomocnictwo
Instrukcja głosowania – dokument nieobowiązkowy – mocodawca ma prawo poinstruować swojego pełnomocnika w kwestii tego, jak ma głosować podczas Zgromadzenia. Instrukcję, udzielaną w odrębnym dokumencie, należy przekazać pełnomocnikowi wraz z pełnomocnictwem. Instrukcja głosowania jest dokumentem poufnym, którego treść powinna być znana wyłącznie mocodawcy i pełnomocnikowi, prosimy zatem nie przekazywać jej nikomu innemu.