adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz w innych zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym w prawnej ochronie informacji (tajemnice), dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i otwieraniu danych w tym sektorze, elektronicznej administracji, w także w postępowaniach obowiązujących administrację publiczną. Kieruje w kancelarii zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO w ponad 100 jednostkach organizacyjnych.

Pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UODO oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Przewodniczący Rady Naukowej SABI-Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Od 1 stycznia 2021 r. na czteroletnią kadencję jest członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W przeszłości członek Rady ds. Cyfryzacji i Rady Informatyzacji ministra właściwego ds. informatyzacji oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej GIODO. Uczestnik prac parlamentarnych, w tym jako ekspert BAS Kancelarii Sejmu, nad ustawami w prawie administracyjnym, w tym o: ochronie danych osobowych, ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów publicznych i dostępie do informacji publicznej.

Jest członkiem-założycielem SABI oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT), a także członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP). 

Uczestniczy jako członek komitetów organizacyjnych oraz prelegent w konferencjach i szkoleniach związanych z obszarem specjalizacji, w tym m.in. w cyklicznych wydarzeniach: dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck dot. ochrony danych osobowych, Kongresie Inspektorów Ochrony Danych, Forum ADO/IOD, Forum Koordynatorów, Redaktorów i Administratorów BIP i Dniach Ochrony Danych Osobowych. Członek rad programowych czasopism naukowych i branżowych, w tym „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Informacje w administracji publicznej”, „ABI Expert” oraz „IT w Administracji”. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych dotyczących obszarów specjalizacji, a także autorem licznych pozycji popularnonaukowych. Otrzymał indywidualną rekomendację w rankingu Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection, a także w 2020 r. została mu przyznana doroczna nagroda Prezesa UODO im. Michała Serzyckiego „za promowanie wartości ochrony danych osobowych i prawa prywatności”.

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Kolegium Dyrektorskiego oraz kierownik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN. Wykładowca akademicki m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego.