dr Paweł Skuczyński

Paweł Skuczyński jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Jest również prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej.

Opublikował m.in. Status etyki prawniczej (2010, wyd. ang. 2013) i Etykę adwokatów i radców prawnych (2016). Jest zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” wydawanego przez Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR.

Wykłada etykę zawodową dla inspektorów ochrony danych w ramach  studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii. Jest także autorem ekspertyz w tym zakresie.