Stowarzyszenie
Działalność
Aktualności
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
SeminariaRok 201913 czerwca 2019 r. – Bezpieczeństwo i technologie zabezpieczeń danych osobowych z perspektywy infrastruktury IT. Czy IoT i AI to wyzwanie dla ochrony danych osobowych? Czyli jak nowa technologia wpływa na prywatność, jakie zagrożenia niesie oraz co zrobić, aby czuć się bezpiecznie? Status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.16 maja 2019 r. – Zmiany przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.18 kwietnia 2019 r. - Przepisy uzupełniające RODO.21 marca 2019 r. - Nie-bezpieczna DPIA na przykładzie analizy dotyczącej danych diagnostycznych przeprowadzonej na zlecenie rządu holenderskiego. RODO w marketingu i sprzedaży – przegląd kluczowych zagadnień.13 marca 2019 r. - spotkanie inicjujące prace nad stworzeniem "Kodeksu dobrych praktyk Inspektora ochrony danych"14 lutego 2019 r. - Warsztaty analizy ryzyka.10 stycznia 2019 r. - Meandry zaliczania incydentów bezpieczeństwa do naruszeń ochrony danych osobowych oraz szacowania poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które mogą zostać spowodowane takimi naruszeniami. Przykłady incydentów i ich klasyfikacji oraz dalszej obsługi.Rok 2018


13 grudnia 2018 r. - Doświadczenia z kontroli w podmiocie przetwarzającym na zlecenie (u procesora). Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pierwsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.8 listopada 2018 r. - Kontrola UODO na nowych zasadach. Relacja naocznego świadka. Plan utrzymania zgodności. Jak zorganizować pracę IOD’a.11 października 2018 r. - Przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – wybrane problemy.13 września 2018 r. - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów w świetle RODO oraz przepisów krajowych (aktualnie obowiązujących i projektowanych).12 czerwca 2018 r. - Założenia Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące monitoringu wizyjnego.15 maja 2018 r. – Przygotowanie do RODO: Prawo do przenoszenia danych vs. Prawo do uzyskania kopii. Dyskusja o bieżących i nurtujących tematach z zakresu RODO, jak na przykład ogłoszone przez Komisję Europejską sprostowanie do RODO.25 kwietnia 2018 r. - Elementy dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Weryfikacja podjętych już działań dostosowawczych do RODO i próba ustalenia co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych.8 lutego 2018 r. – Przygotowanie do RODO: ABC Profilowania – czyli jak to robić zgodnie z RODO. Praktyczne problemy na styku ochrony danych i prawa prywatnegoRok 2017


14 grudnia 2017 r. - Przygotowanie do RODO: PIA po francusku - aplikacja francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierająca ocenę skutków dla ochrony danych. Wykorzystanie norm ISO w zakresie PIA


9 listopada 2017 r. - Przygotowanie do RODO: Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych oraz omówienie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących zgłaszania naruszeń


24 października 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych


12 października 2017 r. – omówienie i dyskusja nad propozycjami zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych oraz wykład pt. Funkcjonalność systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO


14 września 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000. Przygotowanie planu wdrożenia RODO


8 czerwca 2017 r. – Narzędzia informatyczne przydatne przy codziennej realizacji zadań ABI


9 maja 2017 r. – Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych


10 marca 2017 r. – Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO


12 stycznia 2017 r. – Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego); Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD)Rok 2016


7 grudnia 2016 r. – Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych, Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja, Zabezpieczenie danych w RODO - co się zmieni, a co pozostanie?


4 października 2016 r. – "Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych"; „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka"; „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”; „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”


17 maja 2016 r. – "Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe?" (pierwsze seminarium z cyklu: Dobre praktyki ABI)


22 lutego 2016 r. – seminarium na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


12 stycznia 2016 r. - "Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów".Rok 2015


8 grudnia 2015 r. – "Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych."

17 listopada 2015 r. –  "Aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy i powołaniu ABI oraz nadzorowanie zasad w niej określonych". 

20 października 2015 r. – "Prowadzenie i udostępnianie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych".

29 września 2015 r. – „Przygotowanie planu sprawdzeń oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”. 


24 lutego 2015 r. – "Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym a realizacja obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych."


27 stycznia 2015 r. – seminarium poświęcone kwestii powołania ABI na podstawie art. 36a ustawy i zgłoszeniem go do rejestracji GIODO zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz zakresowi ostatniego projektu rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14 stycznia 2015 r. 


Rok 2014
 

8 grudnia 2014 r.  ABI po deregulacji.

4 listopada 2014 r.
 – Seminarium dotyczące rozporządzeń w zakresie wykonywania zadań ABI.

15 października 2014 r.
 – "Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji".

4 czerwca 2014 r.
 – "Analiza stosowanych praktyk oraz aktualnej sytuacji prawnej dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych".

6 maja 2014 r
– "BigData w praktyce" (prezentacja z seminarium).

27 marca 2014 r.
 – "Praktyczne aspekty wykonywania funkcji ABI”.
 


Rok 2013

 
17 grudnia 2013 r. – "Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”.

17 września 2013 r.
 – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?” – część 2. 

6 czerwca 2013 r.
 – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”.

25 kwietnia 2013 r.
 – "Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz planowane zmiany przepisów w Polsce". 

19 lutego 2013 r.
 – "Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445)".
Sprawozdnie z seminarium.
 

 
Rok 2012


1
3 grudnia 2012 r.
  " Rola ABI w kontroli GIODO".


20 listopada 2012 r.
  "Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012".

Sprawozdanie z seminarium.

2 lipca 2012 r.
"Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej".


8 maja 2012 r. 
seminarium dyskusja "Bieżące problemy związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją."

Sprawozdanie z seminarium.

7 lutego 2012 r.
"Zmiany statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE".

 
 

Rok 2011


28 listopada 2011 r. "Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

4 października 2011 r
. "Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje."


24 maja 2011 r.
trzecie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania.
"

1 marca 2011 r.
drugie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody."
 
 
 
Rok 2010

14 grudnia 2010 r.
pierwsze seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r."


27 kwietnia 2010 r.
– "Problematyka związana z powierzaniem danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom.”


17 marca 2010 r.
– "Problematyka związana z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych - doświadczenia ABI z różnych organizacji."


28 stycznia 2010 r
. – "Standardy, normy i dobre praktyki przydatne w pracy ABI."

 
 

Rok 2009

16 grudnia 2009 r. – "Rola ABI w czasie kontroli GIODO."

28 października 2009 r.
 – "Wybrane problemy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Internecie."


1 października 2009 r.
 – "Wybrane problemy ochrony danych osobowych nowy komentarz do ustawy."


1 września 2009 r.
 – "Przetwarzanie i ochrona danych pracowników i kandydatów do pracy aktualne problemy i postulaty zmian w przepisach prawa."


30 czerwca 2009 r. –
"Zadania ABI realizacja nadzoru przetwarzania danych osobowych."