SEMINARIA

ROK 2022

20 stycznia 2022 r. – Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

ROK 2021

16 grudnia 2021 r. – Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r. (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

25 listopada 2021 r. – IOD podczas czwartej fali COVID-19

18 listopada 2021 r.Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

28 października 2021 r. – Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

14 października 2021 r. – Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

7 października 2021 r. – Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO

30 września 2021 r. – Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część II – standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych do państw trzecich

1 lipca 2021 r. – Przegląd wybranych decyzji wydanych na gruncie RODO w UE w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r.

24 czerwca 2021 r. – Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część I.  Klauzule powierzenia przetwarzania.

17 czerwca 2021 r. – Prawne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych, a wdrożenie przepisów o sygnalistach

13 maja 2021 r. – Kompetencje miękkie IOD. Psychologiczne aspekty pracy Inspektorów Ochrony Danych.

22 kwietnia 2021 r. – Ubezpieczeniowa Tarcza RODO, czyli jak zabezpieczyć finansowe skutki  materializacji ryzyk wynikających z roli IOD, ADO i Procesora. 

15 kwietnia 2021 r. – Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego

18 marca 2021 r. – Niezależność IOD w praktyce

4 marca 2021 r. – Jak budować świadomość ochrony danych osobowych wśród pracowników administratora?

18 lutego 2021 r. – Przetwarzanie danych osobowych quasi-przedsiębiorców, czyli jak przetwarzać dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w niektórych przypadkach będą traktowani jak konsumenci

11 lutego 2021 r. – Ostatnie administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych

14 stycznia 2021 r. – Praktyczne podejście do ochrona danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych.

ROK 2020

10 grudnia 2020 r. – Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu.

3 grudnia 2020 r. – Administracyjne kary pieniężne związane z monitoringiem wizyjnym

19 listopada 2020 r. – Aktualne problemy danych osobowych i prywatności w Internecie

5 listopada 2020 r. – IOD w świecie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

29 października 2020 r. – Przegląd procedur antycovidowych – checklista IOD

22 października 2020 r. – Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo (Wersja 2.0 przyjęta 29 stycznia 2020 r.).

1 października 2020 r. – Doświadczenia inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań z należytym uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych

17 września 2020 r. – Rola inspektora ochrony danych oraz odpowiedzialność za wykonywanie przez niego zadań w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 21.8.2020 r. wobec SGGW

10 września 2020 r. – Praktyczne problemy dotyczące transferu danych po wyroku sprawie Schrems II

3 września 2020 r. – Realizacja obowiązków informacyjnych wobec członków zarządów osób prawnych

13 sierpnia 2020 r. – Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących

30 lipca 2020 r. – Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z duńskich standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 czerwca 2020 r. – Jakie incydenty bezpieczeństwa powinniśmy zgłaszać regulatorowi – case study (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

18 czerwca 2020 r. – Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

4 czerwca 2020 r. – Zmiany organizacyjne, a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO. Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych, w tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności i znoszeniu tych ograniczeń.

28 maja 2020 r. – Problemy ochrony danych osobowych w związku z powrotem pracowników do zakładu pracy (webinarium).

14 maja 2020 r. – Praktyczne problemy IOD w czasie pandemii – doświadczenia Inspektorów z różnych branż (webinarium).

7 maja 2020 r. – Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych związanymi z cyberatakami (webinarium).

30 kwietnia 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. Dyskusja podsumowująca (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

23 kwietnia 2020 r. – Nowe czynności (procesy) przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców związane z epidemią –  wykonanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) przez pracodawcę (webinarium).

16 kwietnia 2020 r. –  DPiA w związku z nowymi procesami przetwarzania danych osobowych związanymi z COVID-19 (webinarium).

8 kwietnia 2020 r. – Bezpieczeństwo danych osobowych przy pracy zdalnej (webinarium).

12 marca 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w Internecie – wybrane aspekty prawne. Zastosowanie gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Przegląd decyzji o karach pod RODO z innych europejskich krajów.

13 lutego 2020 r. – Dopuszczalność badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO. Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci. Panowanie nad ryzykiem operacyjnym.

9 stycznia 2020 r. – Ocena skutków dla ochrony danych; działalność marketingowa zgodna z RODO; zarządzanie realizacją praw osób.