SEMINARIA

ROK 2020

13 sierpnia 2020 r. – Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących

30 lipca 2020 r. – Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z duńskich standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 czerwca 2020 r. – Jakie incydenty bezpieczeństwa powinniśmy zgłaszać regulatorowi – case study.

18 czerwca 2020 r. – Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

4 czerwca 2020 r. – Zmiany organizacyjne, a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO. Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych, w tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności i znoszeniu tych ograniczeń.

28 maja 2020 r. – Problemy ochrony danych osobowych w związku z powrotem pracowników do zakładu pracy (webinarium).

14 maja 2020 r. – Praktyczne problemy IOD w czasie pandemii – doświadczenia Inspektorów z różnych branż (webinarium).

7 maja 2020 r. – Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych związanymi z cyberatakami (webinarium).

30 kwietnia 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. Dyskusja podsumowująca (webinarium).

23 kwietnia 2020 r. – Nowe czynności (procesy) przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców związane z epidemią –  wykonanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) przez pracodawcę (webinarium).

16 kwietnia 2020 r. –  DPiA w związku z nowymi procesami przetwarzania danych osobowych związanymi z COVID-19 (webinarium).

8 kwietnia 2020 r. – Bezpieczeństwo danych osobowych przy pracy zdalnej (webinarium).

12 marca 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w Internecie – wybrane aspekty prawne. Zastosowanie gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Przegląd decyzji o karach pod RODO z innych europejskich krajów.

13 lutego 2020 r. – Dopuszczalność badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO. Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci. Panowanie nad ryzykiem operacyjnym.

9 stycznia 2020 r. – Ocena skutków dla ochrony danych; działalność marketingowa zgodna z RODO; zarządzanie realizacją praw osób.