SEMINARIA

ROK 2024

5-6 listopada 2024 r. – Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) (certyfikowane szkolenie BSI)

8-9 października 2024 r. – Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) (certyfikowane szkolenie BSI)

17-18 września 2024 r. – Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) (certyfikowane szkolenie BSI)

20-21 sierpnia 2024 r. – Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018 (certyfikowane szkolenie BSI)

11 lipca 2024 r. – Świadomość o zagrożeniach w pracy IOD – cyberbezpieczeństwo (prowadzący: dr Rafał Prabucki)

2-3 lipca 2024 r. – Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018 (certyfikowane szkolenie BSI)

28-29 maja 2024 r. – Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018 (certyfikowane szkolenie BSI)

23 maja 2024 r. – Budowanie zaufanie w dobie NIS2 (prowadzący: dr Rafał Prabucki)

9 maja 2024 r. – Aspekty IT dla IOD (prowadzący: Artur Markiewicz)

18 kwietnia 2024 r. – Ciągłość działania, a wyzwania dla IOD z tym związane (prowadząca: Agnieszka Gawęcka – Kopytko)

16-17 kwietnia 2024 r. – Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) (certyfikowane szkolenie BSI)

4 kwietnia 2024 r. – Rola IOD w trakcie kontroli UODO (prowadząca: Monika Sobczyk)

21 marca 2024 r. – Zgodność działań marketingowych, a wyzwania Inspektora Ochrony Danych (prowadzący: Karol Witas)

19-20 marca 2024 r. – certyfikowane szkolenie organizowane przez BSI: Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018

7 marca 2024 r. – Chmura NIE JEST usługą oraz Projekt EU Data Boundary w Microsoft (prowadzący: Michal Jaworski)

29 lutego 2024 r. – Wpływ orzecznictwa TSUE na praktykę realizacji prawa dostępu do danych. Podsumowanie i najważniejsze wnioski (prowadzący: prof. Grzegorz Sibiga)

22 lutego 2024 r. – Rola IOD w asystowaniu deweloperowi tworzącemu aplikację (prowadzący: Rafał Prabucki, PhD)

30 stycznia 2024 r. – Dzień IOD

24 stycznia 2024 r. – Wyznaczanie i pozycja inspektora ochrony danych. Raport Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) ze skoordynowanego działania egzekucji prawa (CEF) i jego polskie elementy. Znaczenie i konsekwencje raportu dla inspektorów ochrony danych (prowadzący: prof. Grzegorz Sibiga)

ROK 2023

14 grudnia 2023 r. – Przegląd prawa cyfrowego z punktu widzenia IOD

30 listopada 2023 r. – Banery cookies i zbieranie zgody na cookies – zarzuty NOYB, wnioski Grupy Zadaniowej EROD ds. cookies, postępowania przed organem nadzorczym

23 listopada 2023 r. – Cykl webinarów pt. IOD w JST: Inne formy monitorowania pracowników – analiza przypadków i podejścia do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych

16 listopada 2023 r. – Dark patterns na gruncie DSA oraz RODO (Prowadzenie: mec. Bartłomiej Żeromski)

9 listopada 2023 r. – Przegląd decyzji organów nadzorczych dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (Prowadzenie: mec. Dominika Nowak-Byrtek)

7 listopada 2023 r. – „Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022” – szkolenie certyfikowane zorganizowane przy współpracy z BSI (II tura szkolenia)

19 października 2023 r. – „Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022” – szkolenie certyfikowane zorganizowane przy współpracy z BSI

21 września 2023 r. – IOD w JST: Przegląd decyzji z karami dotyczącymi podmiotów publicznych (cykl webinariów)

7 września 2023 r. – Profesjonalizacja funkcji IOD. Podsumowanie wyników ankiety

23 marca 2023 r. – IOD w JST. Zabezpieczeniach IT w JST (cykl webinariów)

9 lutego 2023 r. – IOD w JST. Naruszenia ochrony danych osobowych w JST (cykl webinariów)

26 stycznia 2023 r. – Dzień IOD. Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji (on-line)

12 stycznia 2023 r. – Profesjonalizacja funkcji IOD. Zarządzanie zespołem IOD (cykl webinariów)

ROK 2022

15 grudnia 2022 r. – Data Governance Act (DGA) – ogólny przegląd regulacji i jej wpływ na organizację

1 grudnia 2022 r. – IOD w JST. Aktualne wyzwania w ochronie danych osobowych w JST (cykl webinariów)

24 listopada 2022 r. – Profesjonalizacja funkcji IOD 1. Udział IOD w PbD (cykl webinariów)

3 listopada 2022 r. – Nowe Standardowe Klauzule Umowne – praktyczne wyzwania dla organizacji

13 października 2022 r. – Techniczne i organizacyjne aspekty korzystania z zasobów SABI w MS Teams (onboarding)

15 września 2022 r. – Zmiany w Kodeksie pracy – badanie trzeźwości i praca zdalna

9 czerwca 2022 r. – Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – praktyczne problemy i wyzwania dla IOD

19 maja 2022 r. – Sytuacja administratora, podmiotu przetwarzającego i IOD w procesach powierzania przetwarzania danych osobowych w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 19 stycznia 2022 r.

28 kwietnia 2022 r. – Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w kontekście ochrony danych. Dobre praktyki dotyczące sprawdzeń i kontroli na podstawie wytycznych ENISA i doświadczeń Inspektorów

31 marca 2022 r. – Kontrola administratorów w zakresie wykonywania funkcji IOD. Przygotowanie do kontroli PUODO. Profesjonalizacja funkcji IOD.

10 marca 2022 r. – Omówienie systemów zgłaszania nieprawidłowości wdrożonych w ramach rozwiązań compliance w organizacjach w kontekście przetwarzania danych osobowych

24 lutego 2022 r. – Omówienie orzecznictwa sądowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach Virgin Mobile oraz innych dotyczących sektora finansowego

20 stycznia 2022 r. – Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

ROK 2021

16 grudnia 2021 r. – Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r. (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

25 listopada 2021 r. – IOD podczas czwartej fali COVID-19

18 listopada 2021 r.Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

28 października 2021 r. – Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

14 października 2021 r. – Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

7 października 2021 r. – Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO

30 września 2021 r. – Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część II – standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych do państw trzecich

1 lipca 2021 r. – Przegląd wybranych decyzji wydanych na gruncie RODO w UE w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r.

24 czerwca 2021 r. – Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część I.  Klauzule powierzenia przetwarzania.

17 czerwca 2021 r. – Prawne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych, a wdrożenie przepisów o sygnalistach

13 maja 2021 r. – Kompetencje miękkie IOD. Psychologiczne aspekty pracy Inspektorów Ochrony Danych.

22 kwietnia 2021 r. – Ubezpieczeniowa Tarcza RODO, czyli jak zabezpieczyć finansowe skutki  materializacji ryzyk wynikających z roli IOD, ADO i Procesora. 

15 kwietnia 2021 r. – Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego

18 marca 2021 r. – Niezależność IOD w praktyce

4 marca 2021 r. – Jak budować świadomość ochrony danych osobowych wśród pracowników administratora?

18 lutego 2021 r. – Przetwarzanie danych osobowych quasi-przedsiębiorców, czyli jak przetwarzać dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w niektórych przypadkach będą traktowani jak konsumenci

11 lutego 2021 r. – Ostatnie administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych

14 stycznia 2021 r. – Praktyczne podejście do ochrona danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych.

ROK 2020

10 grudnia 2020 r. – Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu.

3 grudnia 2020 r. – Administracyjne kary pieniężne związane z monitoringiem wizyjnym

19 listopada 2020 r. – Aktualne problemy danych osobowych i prywatności w Internecie

5 listopada 2020 r. – IOD w świecie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

29 października 2020 r. – Przegląd procedur antycovidowych – checklista IOD

22 października 2020 r. – Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo (Wersja 2.0 przyjęta 29 stycznia 2020 r.).

1 października 2020 r. – Doświadczenia inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań z należytym uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych

17 września 2020 r. – Rola inspektora ochrony danych oraz odpowiedzialność za wykonywanie przez niego zadań w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 21.8.2020 r. wobec SGGW

10 września 2020 r. – Praktyczne problemy dotyczące transferu danych po wyroku sprawie Schrems II

3 września 2020 r. – Realizacja obowiązków informacyjnych wobec członków zarządów osób prawnych

13 sierpnia 2020 r. – Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących

30 lipca 2020 r. – Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z duńskich standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 czerwca 2020 r. – Jakie incydenty bezpieczeństwa powinniśmy zgłaszać regulatorowi – case study (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

18 czerwca 2020 r. – Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

4 czerwca 2020 r. – Zmiany organizacyjne, a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO. Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych, w tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności i znoszeniu tych ograniczeń.

28 maja 2020 r. – Problemy ochrony danych osobowych w związku z powrotem pracowników do zakładu pracy (webinarium).

14 maja 2020 r. – Praktyczne problemy IOD w czasie pandemii – doświadczenia Inspektorów z różnych branż (webinarium).

7 maja 2020 r. – Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych związanymi z cyberatakami (webinarium).

30 kwietnia 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. Dyskusja podsumowująca (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

23 kwietnia 2020 r. – Nowe czynności (procesy) przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców związane z epidemią –  wykonanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) przez pracodawcę (webinarium).

16 kwietnia 2020 r. –  DPiA w związku z nowymi procesami przetwarzania danych osobowych związanymi z COVID-19 (webinarium).

8 kwietnia 2020 r. – Bezpieczeństwo danych osobowych przy pracy zdalnej (webinarium).

12 marca 2020 r. – Przetwarzanie danych osobowych w Internecie – wybrane aspekty prawne. Zastosowanie gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Przegląd decyzji o karach pod RODO z innych europejskich krajów.

13 lutego 2020 r. – Dopuszczalność badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO. Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci. Panowanie nad ryzykiem operacyjnym.

9 stycznia 2020 r. – Ocena skutków dla ochrony danych; działalność marketingowa zgodna z RODO; zarządzanie realizacją praw osób.