SEMINARIA

ROK 2011

28 listopada 2011 r.– „Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

4 października 2011 r. „Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje.”

24 maja 2011 r.– trzecie seminarium z cyklu „Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania.”

1 marca 2011 r. – drugie seminarium z cyklu „Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody.”