Webinarium 2020/05/28

W trakcie webinarium omówione zostały zalecenia, problemy i skutki dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wdrażaniem programów „Bezpiecznego powrotu do pracy” w czasach pandemii COVID-19.

Webinarium poprowadzili:
Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI
adw. dr Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W dyskusji udział wziął:
doc. dr r. pr. Arwid Mednis – członek Rady Naukowej SABI

Gościem Specjalnym spotkania był:
dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Kopia prezentacji nr 1 – M.Byczkowski
Kopia prezentacji nr 2 – dr G.Sibiga

Link do nagrania webinarium

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy
(kopia zaleceń PIP – plik pdf)

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.
Ogólne wytyczne i lista kontrolna

(kopia wytycznych PIP – plik pdf)
Materiał opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy.