Webinarium 2020/08/13

Webinarium „Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących” poprowadzili i wzięli udział w dyskusji:
Monika Sobczyk – IOD w Medicover Polska
dr Mirosław Gumularz – radca prawny, partner w GGK Gumularz Kozik Kancelaria
Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
doc. dr r.pr. Arwid Mednis – członek Rady Naukowej SABI

Kopia prezentacji

Link do nagrania webinarium

Treść propozycji SABI do projektu
„Wymogów akredytacji podmiotów monitorujący kodeksy postępowania”