SEMINARIA

ROK 2018

13 grudnia 2018 r. – Doświadczenia z kontroli w podmiocie przetwarzającym na zlecenie (u procesora). Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pierwsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

8 listopada 2018 r. – Kontrola UODO na nowych zasadach. Relacja naocznego świadka. Plan utrzymania zgodności. Jak zorganizować pracę IOD’a.

11 października 2018 r. – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – wybrane problemy.

13 września 2018 r. – Przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów w świetle RODO oraz przepisów krajowych (aktualnie obowiązujących i projektowanych).

12 czerwca 2018 r. – Założenia Kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące monitoringu wizyjnego.

15 maja 2018 r. – Przygotowanie do RODO: Prawo do przenoszenia danych vs. Prawo do uzyskania kopii. Dyskusja o bieżących i nurtujących tematach z zakresu RODO, jak na przykład ogłoszone przez Komisję Europejską sprostowanie do RODO.

25 kwietnia 2018 r. – Elementy dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Weryfikacja podjętych już działań dostosowawczych do RODO i próba ustalenia co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych.

8 lutego 2018 r. – Przygotowanie do RODO: ABC Profilowania – czyli jak to robić zgodnie z RODO. Praktyczne problemy na styku ochrony danych i prawa prywatnego