SEMINARIA

ROK 2017

14 grudnia 2017 r. – przygotowanie do RODO: PIA po francusku – aplikacja francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierająca ocenę skutków dla ochrony danych. Wykorzystanie norm ISO w zakresie PIA

9 listopada 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych oraz omówienie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących zgłaszania naruszeń

24 października 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych

12 października 2017 r. – omówienie i dyskusja nad propozycjami zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych oraz wykład pt. Funkcjonalność systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO

14 września 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000. Przygotowanie planu wdrożenia RODO

8 czerwca 2017 r. – Narzędzia informatyczne przydatne przy codziennej realizacji zadań ABI

9 maja 2017 r. – Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych

10 marca 2017 r. – Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO

12 stycznia 2017 r. – Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego); Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD)