SEMINARIA

ROK 2016

7 grudnia 2016 r. – Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych, Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja, Zabezpieczenie danych w RODO – co się zmieni, a co pozostanie?

4 października 2016 r. – „Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych”; „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka”; „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”; „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”

17 maja 2016 r. – „Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe?” (pierwsze seminarium z cyklu: Dobre praktyki ABI)

22 lutego 2016 r. – seminarium na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

12 stycznia 2016 r. – „Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów”.