SEMINARIA

ROK 2013

17 grudnia 2013 r. – „Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”.

17 września 2013 r. – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?” – część 2.

6 czerwca 2013 r. – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”.

25 kwietnia 2013 r. – „Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz planowane zmiany przepisów w Polsce”.

19 lutego 2013 r. – „Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445)”. Sprawozdnie z seminarium.