SEMINARIA

ROK 2012

13 grudnia 2012 r.– ” Rola ABI w kontroli GIODO”.

20 listopada 2012 r.– „Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012”. Sprawozdanie z seminarium.

2 lipca 2012 r. – „Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej”.

8 maja 2012 r. – seminarium dyskusja „Bieżące problemy związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją.”
Sprawozdanie z seminarium.

7 lutego 2012 r.– „Zmiany statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE”.