Webinarium 2022/02/24

Omówienie orzecznictwa sądowego oraz decyzji PUODO ws. Virgin Mobile oraz ws. dotyczących sektora finansowego

Podczas webinarium omówiliśmy kilka ważnych zagadnień wynikających z orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z ostatnich kilku miesięcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaprezentował odmienne niż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podejście do stosowania art. 83 ust. 2 RODO tj. do przesłanek, które organ powinien wziąć pod uwagę szacując wysokość kary.

Dyskutowaliśmy także o wnioskach płynących z orzecznictwa dotyczącego sektora finansowego: konieczności współdziałania Prezesa UODO z sektorowym organem nadzoru oraz możliwości przechowywania danych przez okres przedawnienia roszczeń.

Spotkanie poprowadził dr hab. r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI, a w dyskusji udział wziął Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI.

Kolejna kara za naruszenie RODO w Polsce

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w postępowaniu transgranicznym, nałożył karę za naruszenie RODO w Polsce.

Jedenasta kara została nałożona na East Power Sp. z o.o., która zajmuje się pośrednictwem pracy na terenie Polski i Niemiec. Obywatel Niemiec złożył skargę, do organu nadzorczego Nadrenii-Palatynatu, na bezpodstawne przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

Sprawę przejął PUODO, który pomimo wezwań do złożenia wyjaśnień przez Spółkę, nie otrzymał pełnych informacji w sprawie.

Nakładając administracyjną karę pieniężną w wysokości 15 000 zł, Prezes Urzędu wziął po uwagę między innymi dużą wagę naruszenia, umyślny charakter naruszenia oraz niedostateczną współpracę z Urzędem.

 Pełna treść decyzji dostępna: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.1.2020