Pierwsze orzeczenie francuskiego sądu, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy.

Francuski sąd wydał pierwsze w tym kraju orzeczenie, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy. W lutym 2019 r. władze regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże rozpoczęły testy systemu rozpoznawania twarzy w dwóch liceach.

Szkoły w Marsylii i Nicei zainstalowały kamery przy wejściach w celu zapewnienia, by nie wchodziły tam inne osoby niż uczniowie. Licea zebrały od uczniów (lub ich rodziców) zgody na wykorzystanie danych biometrycznych. Wyrokiem z 27 lutego 2020 r. sąd orzekł, że działanie władz regionu było naruszeniem przepisów RODO: zgoda nie spełniała kryteriów z art. 7 ogólnego rozporządzenia, a operację przetwarzania uznano za nieproporcjonalną w stosunku do celu. https://ai-regulation.com/first-decision-ever-of-a-french-court-applying-gdpr-to-facial-recognition/