V Konferencja: RODO w zakładzie pracy

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie SABI objęło patronatem V Konferencję: RODO w zakładzie pracy. Zakładowe Źródła Prawa Pracy w Przedmiocie Przetwarzania Danych Osobowych.  

Konferencja odbędzie się zdalnie (przy użyciu platformy MS Teams) 15 grudnia 2023 r.

Podczas konferencji wystąpią eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.: Mateusz Jakubik (członek Zarządu SABI), prof. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Dominika Dorre-Kolasa (Uniwersytet Jagielloński), Arleta Nerka (Akademia Leona Koźmińskiego).

Agenda wydarzenia, pełna lista prelegentów oraz informacja o sposobie rejestracji znajdują się na stronie https://wpia.uj.edu.pl/konferencja-rodo-w-zakladzie-pracy

Zachęcamy do udziału w tej ważnej konferencji, która będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń w obszarze przetwarzania danych osobowych w kontekście prawa pracy.

Webinarium 2023/09/21

Podczas webinarium Tomasz Izydorczyk oraz zaproszeni goście zaprezentowali ostatnie decyzje Prezesa UODO w zakresie kar administracyjnych dla podmiotów publicznych oraz omówili najważniejsze wskazówki dla IOD wynikające z tych decyzji. Dodatkowo omówiony został, w powyższym kontekście, raport z działalności Prezesa UODO za rok 2022. 

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk, a w dyskusji udział wzięli: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.

Webinarium 2023/09/07

Podczas webinarium otwierającego spotkania w sezonie 2023/2024 Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski, przedstawił plany działania SABI w ramach projektu Profesjonalizacji funkcji IOD.

Przedłużamy termin wypełnienia ankiety dla IOD!

Aż do 25 maja można wziąć udział w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych”

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Uwaga! Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 25 maja 2023 r.

 

Webinarium 2023/03/23

23 marca poruszyliśmy kolejny ciekawy temat w ramach prowadzonego przez nas cyklu webinariów, pt.: IOD w JST. Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI) oraz zaproszeni goście – członkowie SABI: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski rozmawiali o dobrych praktykach w zabezpieczaniu IT w JST, okazjach do doskonalenia i o tym, jakie zabezpieczenia warto wdrażać.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie https://lnkd.in/eigptM8

 

Pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI przeprowadza obecnie pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych.

Badanie jest elementem rozpoczętego w zeszłym roku przez SABI projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Na podstawie wyników badania ankietowego zostaną opracowane standardy dotyczące wykonywania funkcji IOD w podziale na standardy dla IOD i standardy dla ADO. W kolejnym etapie prac zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.