Webinarium na temat statusu i roli IOD

16 czerwca br., o godz. 11:00 partner prawny SABI – Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, organizuje bezpłatne webinarium na temat ostatnich orzeczeń i decyzji w państwach UE dotyczących statusu i roli DPO (IOD).

Prelegenci:
adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga, dr Iga Małobęcka-Szwast

Więcej informacji

Link do zapisu (liczba miejsc ograniczona)

Wytyczne dla “Spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów”

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym
wydało wytyczne dla “Spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów”.

Z punktu widzenia danych osobowych interesujące są dwa zapisy:

PROCEDURA: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom/dostawcom wydarzenia/ spotkania

2. Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem.

7. Zaleca się mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania za ich zgodą przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.

Pierwsze orzeczenie francuskiego sądu, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy.

Francuski sąd wydał pierwsze w tym kraju orzeczenie, dotyczące stosowania RODO wobec technologii rozpoznawania twarzy. W lutym 2019 r. władze regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże rozpoczęły testy systemu rozpoznawania twarzy w dwóch liceach.

Szkoły w Marsylii i Nicei zainstalowały kamery przy wejściach w celu zapewnienia, by nie wchodziły tam inne osoby niż uczniowie. Licea zebrały od uczniów (lub ich rodziców) zgody na wykorzystanie danych biometrycznych. Wyrokiem z 27 lutego 2020 r. sąd orzekł, że działanie władz regionu było naruszeniem przepisów RODO: zgoda nie spełniała kryteriów z art. 7 ogólnego rozporządzenia, a operację przetwarzania uznano za nieproporcjonalną w stosunku do celu. https://ai-regulation.com/first-decision-ever-of-a-french-court-applying-gdpr-to-facial-recognition/