Webinarium 2022/03/31

Z początkiem wiosny rozpoczęły się kontrole PUODO dotyczące wyłącznie IOD.

Urząd do wybranych podmiotów wysłał wezwania o szczegółowe wyjaśnienia i dowody dotyczące wyznaczenia i wykonywania funkcji IOD. Rozpoczęcie tego rodzaju kontroli zasygnalizowali nam członkowie naszego Stowarzyszenia, których organizacje otrzymały tego rodzaju pisma. Kontrola UODO wymaga odpowiedniego przygotowania się zarówno w zakresie udzielenia odpowiednich odpowiedzi, jak i zapewnienia rozliczności realizacji obowiązków z RODO, zarówno przez ADO jak i przez IOD.

Podczas spotkania przedyskutowaliśmy zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień.  Rozmawialiśmy o tym,  jak skutecznie przygotować się do tego rodzaju kontroli, jak prawidłowo wdrożyć przepisy o IOD w organizacji oraz jaki projekt, w tym zakresie obecnie jest realizowany w SABI.

Zakres tematyczny webinarium:

 1. Wezwania UODO – omówienie pytań organu
 2. Lista kontrolna na potrzeby kontroli – zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień
 3. Zapewnienie rozliczalności realizacji obowiązków ADO w zakresie funkcji IOD
 4. Zapewnienie rozliczalności realizacji zadań przez IOD
 5. Projekt profesjonalizacji funkcji IOD realizowany przez SABI.

Webinarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz prof. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI. W dyskusji udział wzięli członkowie Zarządu: Mariola Więckowska, oraz Andrzej Rutkowski.

Dziękujemy za tak liczny udział w webinarium. W spotkaniu udział wzięło ponad 400 osób. To pokazuje, jak bardzo ważny jest to temat dla naszego środowiska.

Webinarium 2022/02/24

Omówienie orzecznictwa sądowego oraz decyzji PUODO ws. Virgin Mobile oraz ws. dotyczących sektora finansowego

Podczas webinarium omówiliśmy kilka ważnych zagadnień wynikających z orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z ostatnich kilku miesięcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaprezentował odmienne niż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podejście do stosowania art. 83 ust. 2 RODO tj. do przesłanek, które organ powinien wziąć pod uwagę szacując wysokość kary.

Dyskutowaliśmy także o wnioskach płynących z orzecznictwa dotyczącego sektora finansowego: konieczności współdziałania Prezesa UODO z sektorowym organem nadzoru oraz możliwości przechowywania danych przez okres przedawnienia roszczeń.

Spotkanie poprowadził dr hab. r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI, a w dyskusji udział wziął Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI.

Webinarium 2022/01/20

Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarium, pt.: Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO, podczas którego rozmawialiśmy o technologiach, które obecnie są stosowane do śledzenia oraz o tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Dyskutowaliśmy też o tym, jak wykorzystywać technologie śledzenia, aby spełniać wymogi prawne i nie naruszać praw i wolności osób. Omówiliśmy także przykładowe pytania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ciasteczka – kierowane do Administratorów oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie iSecure.

Spotkanie poprowadziła Mariola Więckowska, Członkini Zarządu SABI, a w dyskusji udział wezmą Członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Gościem specjalnym była Katarzyna Ułasiuk, Członkini Zarządu iSecure Sp. z o.o.

VI edycja studiów podyplomowych Wykonywanie funkcji IOD

Trwa rekrutacja do VI edycji studiów podyplomowych Wykonywanie Funkcji Inspektora Ochrony Danych, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN.

Patronem studiów jest  SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program VI edycji studiów w porównaniu do wcześniejszych uległ modyfikacji w kierunku zwiększeniu liczby poświęconych aktualnym problemom ochrony danych osobowych, w tym związanych z okresem epidemii.  

Na mocy porozumienia o współpracy w ramach realizacji studium podyplomowego, zawartego pomiędzy SABI a INP PAN, w dniu 7 maja 2015 r.,  SABI współtworzy program, a w Radzie Programowej studiów zasiadają przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: p. Maciej Byczkowski i p. Andrzej Rutkowski. Kierownikiem studium jest p. dr hab. Grzegorz Sibiga, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym zasady zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem https://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-vi-edycja/

Wszelkie pytania dotyczące studiów prosimy kierować do sekretariatu studiów podyplomowych w INP PAN: tel. 22 657-28-26, tel. kom. 505-041-045, e-mail: studiumIOD@inp.pan.pl

Rekrutacja trwa do 23 października 2020 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Członkom SABI przysługuje 10% zniżka w czesnym. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane w korespondencji wewnętrznej.

Zachęcamy Państwa do udziału w VI edycji studiów!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi w czesnym oraz udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium CEDPO na temat doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji IOD w czasie pandemii COVID-19

Zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez Konfederację Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO), które odbędzie się 16 czerwca, w godz. 16:00-17:30.

Spotkanie będzie poświęcone wymianie doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji IOD w czasie pandemii COVID-19.

Moderator:

 • Pascale Gelly
  Vice President – International Affairs – AFCDP, France

Paneliści:

 • Cristiana Deca
  Founding Partner of Decalex Legal Solutions – Vice President of ASCPD, Romania
 • Michał Kaczorowski
  Head of International Affairs at SABI, Poland
 • Pedro Machado
  Data Protection Officer Grupo Ageas – President of the Board of the General Assembly of AEPD, Portugal
 • Jacques Perret
  Group Data Privacy Manager and DPO at ENGIE – AFCDP member, France
 • Fintan Swanton
  Data Protection Officer at Cygnus Consulting – Member of the Executive Committee of ADPO, Ireland
 • Claire Gayrel
  Legal Officer EDPS, Senior Lecturer University of Liege

Platforma Microsoft Teams, link do webinarium: https://aepd.pt/covid.html, język angielski, rejestracja nie jest wymagana

Więcej informacji