Webinarium 2022/02/24

Omówienie orzecznictwa sądowego oraz decyzji PUODO ws. Virgin Mobile oraz ws. dotyczących sektora finansowego

Podczas webinarium omówiliśmy kilka ważnych zagadnień wynikających z orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z ostatnich kilku miesięcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaprezentował odmienne niż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podejście do stosowania art. 83 ust. 2 RODO tj. do przesłanek, które organ powinien wziąć pod uwagę szacując wysokość kary.

Dyskutowaliśmy także o wnioskach płynących z orzecznictwa dotyczącego sektora finansowego: konieczności współdziałania Prezesa UODO z sektorowym organem nadzoru oraz możliwości przechowywania danych przez okres przedawnienia roszczeń.

Spotkanie poprowadził dr hab. r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI, a w dyskusji udział wziął Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI.