Dzień IOD

Konferencja ON-LINE
Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji

26 stycznia 2023 r.

Agenda konferencji:

9.30       Otwarcie konferencji

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
prof. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych


9.40 – 10.00        Wykład wprowadzający – „IOD 2.0 – potrzeba ewolucji funkcji IOD” (prezentacja) (nagranie)
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI)


10.00 – 11.15 Panel dyskusyjny: „Profesjonalizacja funkcji IOD” (nagranie)

 • Konieczność opracowania standardów dla IOD i ADO
 • Wnioski po kontrolach funkcji IOD prowadzonych przez Prezesa UODO
 • Potrzeba budowania Zespołu IOD
 • Wnioski z badania ankietowego funkcji IOD przeprowadzonego wśród członków SABI.

Prowadzenie: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI)
Uczestnicy dyskusji: Andrzej Petrulewicz (Członek SABI), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI)


11.30 – 12.45 Panel dyskusyjny: „Nowe technologie a stosowanie RODO i przepisów o e-Prywatności. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (prezentacja) (nagranie)

Prowadzenie: mec. Xawery Konarski (Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, wiceprezes PIIT)

Uczestnicy dyskusji: mec. Michał Kaczorowski (Senior Commercial Counsel CEE, Google Cloud ), mec. Katarzyna Ksionek (Legal Counsel, Check Point Software Technologies), mec. Przemysław Szymański (Head of Legal&Compliance, RTB House), dyr. Mariola Więckowska (Head of Innovation Technologies, LexDigital)


13.00 – 14.15 Panel dyskusyjny: „Najlepsze praktyki szacowania ryzyka zgodnie z RODO” (nagranie)

 • Jakich błędów należy unikać w trakcie ocenie ryzyka?
 • Dobre praktyki dla Inspektorów jak poprawnie organizować proces oceny ryzyka
 • Wpływ innowacji technologicznych i nowych regulacji na ryzyko

Prowadzenie: Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI)
Uczestnicy dyskusji: dr Mirosław Gumularz (Członek SABI, Kancelaria Nowych Technologii NewTechLaw.eu), Wojciech Poślednicki (Członek SABI, bezpiecznyinteres.pl, Autoryzowany konsultant RedIntoGreen SABI), Arkadiusz Reiter CIPP/E (Członek SABI, RA Secure)


14.30 – 15.45 Wpływ na ochronę danych osobowych i prywatność nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości i pracy zdalnej

 • Zakres zmiany w Kodeksie pracy
 • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej
 • Badanie trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu – kompetencje pracodawcy a gwarancje zachowania godności i intymności człowieka i ochrony jego danych osobowych
 • Rola inspektora ochrony danych w zarządzaniu zmianą w zakresie ochrony danych osobowych

Prowadzenie: prof. Grzegorz Sibiga (Przewodniczący Rady Naukowej SABI)
Uczestnicy dyskusji: dr Dominika Dörre-Kolasa (Raczkowski sp.k., Uniwersytet Jagielloński), mec. Michalina Kaczmarczyk (Raczkowski sp.k.), prof. Małgorzata Kurzynoga (BKB Baran Książek Bigaj, Uniwersytet Łódzki), Paweł Romaniuk (Członek SABI, Ekspert ENSI), adw. Katarzyna Syska (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

 

15.45 Zakończenie konferencji

 Agenda może ulec zmianie


Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych tematem (także dla osób spoza SABI). NIE WYMAGAMY REJESTRACJI. Całe wydarzenie będzie transmitowane na YouTube, a link do transmisji już wkrótce pojawi się na stronie https://sabi.org.pl/v-dzien-iod/ oraz na naszym profilu na Facebook’u i LinkedIn.


Organizator:
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Patronat honorowy:
Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji
Politechnika Warszawska

Partnerzy konferencji:
European Network Security Institute (ENSI)
Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
adw. Xawery Konarski (Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

PARTNER PRAWNY SABI PARTNER KONFERENCJI

logo TKP
Logo ENSI