Stowarzyszenie
Działalność
Aktualności
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
Władze
Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Maciej Byczkowski
Wiceprezes Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Maciej Kołodziej
Sekretarz Monika Bogatek
Skarbnik Marcin Wielisiej
Członek Michał Kaczorowski
Członek Marcin Soczko
 
wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2019r.
Prezes Maciej Byczkowski
Wiceprezes Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Maciej Kołodziej
Sekretarz Monika Bogatek
Skarbnik Teresa Goździewicz
Członek Mariola Więckowska
Członek Tomasz Izydorczyk
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Marian Zimny
Członek Tomasz Błoński
Członek Tomasz Izydorczyk
Członek Sebastian Guliński
 
wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2019r.
Przewodniczący Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Marian Zimny
Członek Tomasz Błoński
Członek Sebastian Guliński
Członek Wojciech Jakubowski