Stowarzyszenie
Działalność
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debat i konferencji
RODO i Wytyczne
Przewodniki po RODO
Aktualności
Kalendarium nowelizacji UODO - deregulacja 2015
Akty prawne
Członkostwo
Wniosek o patronat
Przydatne linki
SABI - THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Warsaw Declaration 2013
Kontakt
SABI @FACEBOOK
WładzeZarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu - p. Maciej Byczkowski 
Wiceprezes Zarządu - p. Andrzej Rutkowski
Wiceprezes Zarządu - p. Maciej Kołodziej
Sekretarz - p. Monika Bogatek
Skarbnik - p. Marcin Wielisiej
Członek Zarządu - p. Marcin Soczko
Członek Zarządu - p. Michał Kaczorowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - p. Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Komisji - p. Marian Zimny
Członek Komisji - p. Tomasz Błoński
Członek Komisji - p. Tomasz Izydorczyk
Członek Komisji - p. Sebastian Guliński