Katarzyna Ryżko

28 lat w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym 8 na stanowisku kierowniczym ds. zamówień publicznych, 4 lata czynności kontrolnych i 16 lat w audycie w obszarach realizacji zadań statutowych jednostek, zamówień publicznych, gospodarki lokalowej, projektów współfinansowanych ze środków UE, bezpieczeństwa i utrzymania działalności systemów informatycznych oraz zgodności z wymogami rozporządzenia KRI i RODO.
Wcześniej pracownik administracji rządowej, bankowości i służby zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – mgr administracji oraz studiów podyplomowych z zarządzania (Akademia L. Koźmińskiego), audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych (UW) i ochrony danych (PAN). Approved Compliance Officer (2018), mediacje (2018) aplikacja kontrolerska NIK (2009) i egzamin złożony w 1999 przed komisją przy Ministrze Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach SP.