Marian Zimny


Marian Zimny

Członek założyciel Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym kurs dla audytorów wiodących ISO 27001.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony danych, zdobyte w administracji publicznej i spółkach zapewniających wsparcie dla sektora bankowego.
Szesnaście lat pełnienia funkcji ABI/IOD oraz doświadczeń związanych z zapewnieniem zgodności z prawem zaawansowanych systemów teleinformatycznych i procesów przetwarzania danych osobowych na dużą skalę.