Mateusz Jakubik

Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwo w praktyce, o profilu zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz Collegium Humanum w Warszawie, gdzie ukończyłem studia Executive Master of Business Administration (MBA). Aktualnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych oraz prywatności. Biorę czynny udział w pracach podgrup ds. ram polityki, ds. badań, innowacyjności i wdrożeń oraz ds. umiejętności cyfrowych w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Uczestniczyłem w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain ochrony danych osobowych w zespole ds. administracji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywaemł między innymi w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii specjalizującej się w obszarze RODO. Pełnie funkcje Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego oraz byłem odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych w spółce Skarbu Państwa w zakresie energetyki.

W pracy naukowej i zawodowej łączę zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii IT (m. in. cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji).