Teresa Goździewicz

Teresa Goździewicz

Skarbnik Stowarzyszenia SABI. Ekspert w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych w administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Informatyki, Matematyki i Mechaniki – ukończone dwa kierunki: Informatyka i Pedagogika.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w różnorodnych obszarach działalności przedsiębiorstw sektora publicznego, w tym  w obszarze bezpieczeństwa informacji (Polityki Bezpieczeństwa Informacji; procedur bezpieczeństwa dotyczących zarządzania systemami informatycznymi, szacowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacji oraz planów zachowania ciągłości działania przedsiębiorstw). Pełniła również funkcję doradcy w realizacji projektów wdrażania programów informatycznych wspierających audyt wewnętrzny.

Przez wiele lat była koordynatorem działań związanych z wdrażaniem systemów finansowych i kadrowo-płacowych w wielu firmach na terenie kraju oraz działań związanych z dostosowywaniem programów do struktury firmy, tworzeniem podręczników do budowanych i modyfikowanych systemów, a także szkoleniem personelu korzystającego z tych programów i stałym nadzorem nad prawidłową pracą systemów w firmach.

W ramach zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Biura firmy Sybase Polska – dostawcy oprogramowania IT tworzyła wewnętrzne regulacje i procedury funkcjonowania firmy, również dotyczące koordynacji przepływu informacji i archiwizacji dokumentacji.

Studia podyplomowe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Pracy”; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – „ Audyt wewnętrzny”; Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – „Audyt strategiczny”;  Polska Akademia Nauk – „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych”.