Tomasz Błoński

Tomasz Błoński

Członek Komisji Rewizyjnej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Wykształcenie: Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie organizacji i  projektowania systemów Informatycznych – absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyki,  zarządzania i analizy systemowej w Akademii Obrony Narodowej.

Praca zawodowa: 1976-2000   SŁUŻBA PAŃSTWOWA (stanowiska związane z projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych oraz bezpieczeństwem informacji). 2000-2020 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – realizacja zadań związanych z:
1. zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym opracowywaniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwem informacji;
2. ochroną danych osobowych;
3. udostępnianiem informacji podmiotom z zewnątrz ZUS w celu ich wykorzystania innym niż zostały zebrane lub wytworzone w ZUS.

Aktywny członek rzeczywisty SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych od 2008 r.