Webinarium 2020/09/10

Podczas webinarium omówiliśmy i przedyskutowaliśmy problemy i doświadczenia w realizacji obowiązków transferu danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych zgodnie z RODO po wyroku TSUE w sprawie Schrems II.

Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski –  Prezes Zarządu SABI

Uczestnicy dyskusji:

p. adw. Xawery Konarski –  Członek Rady Naukowej SABI

p. dr r. pr. Dominik Lubasz –  Członek Rady Naukowej SABI

p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis –  Członek Rady Naukowej SABI

Link do webinarium

Nieoficjalne tłumaczenie często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II)