Władze

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

Obecny skład organów Stowarzyszenia wybrany został podczas Walnego Zgromadzenia Członków SABI w 2019 r.

Zarząd SABI
Prezes ZarząduMaciej Byczkowski
Wiceprezes Zarządu Andrzej Rutkowski
Wiceprezes ZarząduMaciej Kołodziej
Sekretarz ZarząduMonika Bogatek
Skarbnik SABITeresa Goździewicz
Członkowie Zarządu Mariola Więckowska
Tomasz Izydorczyk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Jarosław Majczyk
Wiceprzewodniczący Marian Zimny
Członkowie Komisji Sebastian Guliński
Wojciech Jakubowski