Władze

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

Obecny skład organów Stowarzyszenia wybrany został podczas XIX Walnego Zgromadzenia Członków SABI, które odbyło się 15 czerwca 2023 r.

Zarząd SABI
Prezes ZarząduMaciej Byczkowski
Wiceprezes Zarządu Andrzej Rutkowski
Wiceprezes ZarząduMariola Więckowska
Sekretarz ZarząduMonika Bogatek
Skarbnik SABIMonika Sobczyk
Członkowie Zarządu Mateusz Jakubik
Arkadiusz Reiter
Komisja Rewizyjna
Sebastian Guliński
Tomasz Izydorczyk
Wojciech Jakubowski
Jarosław Majczyk
Katarzyna Ryżko