Członkostwo


KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM SABI?

Zgodnie ze Statutem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia mogą być Inspektorzy Ochrony Danych, osoby zajmujące się ochroną danych osobowych lub inne osoby fizyczne, która chcą czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nieposiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego, w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe informacje, dotyczące przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, dostępne są w biurze Stowarzyszenia.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA?

 • Możliwość udziału w bezpłatnych seminariach i webinariach prowadzonych przez ekspertów i członków SABI, skierowanych wyłącznie do członków Stowarzyszenia; w seminariach prowadzonych stacjonarnie można brać udział zdalnie – poprzez platformę telekonferencyjną
 • Dostęp do materiałów z seminariów i webinariów zgromadzonych w repozytorium w MS Teams
 • Możliwość bezpośredniego porozmawiania/konsultacji z ekspertami podczas seminariów
 • Możliwość realnego wpływu na projektowane przepisy, możliwość zgłaszania uwag do projektowanych przepisów – np. poprzez pracę w zespole problemowym (lista zespołów problemowych, stanowiska SABI, projekty SABI)
 • Poznanie środowiska IOD, nawiązanie kontaktów, wzajemna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów
 • Pierwszeństwo rejestracji udziału dla członków SABI w konferencjach otwartych
 • Rabaty na udział w wydarzeniach organizowanych przez członków wspierających i partnerów (konferencje, publikacje…)
 • Rabaty na korzystanie z serwisów informacyjnych czy narzędzi wykorzystywanych przez IOD w pracy codziennej
 • Możliwość podzielania się swoją wiedzą z członkami SABI podczas seminariów oraz przedyskutowanie z nimi nurtujących tematów
 • Przynależność do SABI jest wyraźną informacją (dla pracodawcy i klientów), że IOD lub osoba zajmująca się ochroną danych osobowych chce się rozwijać, poszerzać wiedzę, być na bieżąco z przepisami
 • Każdy członek SABI otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) o przystąpieniu do Stowarzyszenia

JAKA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI?

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia wynosi 300 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do SABI.

Opłata członkowska wnoszona jest za jeden rok z góry, do końca pierwszego kwartału tego roku. Osoby, które staną się członkami Stowarzyszenia po 1 lipca, opłacają połowę składki rocznej za dany rok.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie wystawia faktur. Za opłaconą składkę (na życzenie) wystawiamy poświadczenie wpłaty.

Numer rachunku bankowego, na który członkowie wpłacają składki:
Santander Bank Polska 23 1090 2590 0000 0001 4841 4530

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Aby stać się członkiem rzeczywistym SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych należy:

 • Wypełnić deklarację członkowską.
 • Uzyskać pisemne poparcie dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

W przypadku braku możliwości uzyskania poparcia dwóch członków SABI, o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przeprowadzonej rozmowy.

Zaproszenie na spotkanie z Zarządem, podczas którego można porozmawiać (poprzez platformę MS Teams, bez konieczności zakładania konta czy logowania) z jego członkami i uzyskać pisemne poparcie na deklaracji, przesyłamy mailowo, na adres wskazany w deklaracji.

 • Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z poparciem członków rzeczywistych Stowarzyszenia (jeżeli takie są) należy przesłać na adres info@sabi.org.pl

O przyjęciu nowego członka rzeczywistego do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na podstawie prawidłowo wypełnionej, podpisanej i przesłanej przez kandydata pisemnej deklaracji oraz – w przypadku braku poparcia – przeprowadzonej rozmowy z kandydatem.

Powiadomienie o przyjęciu do SABI wraz z informacjami organizacyjnymi, jest wysyłane drogą mailową na adres wskazany w deklaracji.