Kalendarium

ROK 2024

4 kwietnia 2024 r. – webinarium dla członków SABI: Rola IOD w trakcie kontroli UODO (prowadząca: Monika Sobczyk)

21 marca 2024 r. – webinarium dla członków SABI: Zgodność działań marketingowych, a wyzwania Inspektora Ochrony Danych (prowadzący: Karol Witas)

19-20 marca 2024 r. – odbyło się certyfikowane szkolenie organizowane przez BSI: Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018

7 marca 2024 r. – webinarium dla członków SABI:: Chmura NIE JEST usługą oraz Projekt EU Data Boundary w Microsoft (prowadzący: Michal Jaworski)

29 lutego 2024 r. – webinarium dla członków SABI: Wpływ orzecznictwa TSUE na praktykę realizacji prawa dostępu do danych. Podsumowanie i najważniejsze wnioski (prowadzący: prof. Grzegorz Sibiga)

22 lutego 2024 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI: Rola IOD w asystowaniu deweloperowi tworzącemu aplikację (prowadzący: Rafał Prabucki, PhD)

30 stycznia 2024 r. – odbyła się konferencja z okazji obchodów VI Dnia IOD

24 stycznia 2024 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI: Wyznaczanie i pozycja inspektora ochrony danych. Raport Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) ze skoordynowanego działania egzekucji prawa (CEF) i jego polskie elementy. Znaczenie i konsekwencje raportu dla inspektorów ochrony danych (prowadzący: prof. Grzegorz Sibiga)

ROK 2023

14 grudnia 2023 r. – odbyło się webinarium:Przegląd prawa cyfrowego z punktu widzenia IOD

30 listopada 2023 r. – odbyło się webinarium: Banery cookies i zbieranie zgody na cookies – zarzuty NOYB, wnioski Grupy Zadaniowej EROD ds. cookies, postępowania przed organem nadzorczym

23 listopada 2023 r. – odbyło się webinarium z cyklu pt. IOD w JST: Inne formy monitorowania pracowników – analiza przypadków i podejścia do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych

16 listopada 2023 r. – odbyło się webinarium: Dark patterns na gruncie DSA oraz RODO (Prowadzenie: mec. Bartłomiej Żeromski)

9 listopada 2023 r. – odbyło się webinarium: Przegląd decyzji organów nadzorczych dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (Prowadzenie: mec. Dominika Nowak-Byrtek)

7 listopada 2023 r. – odbyło się szkolenie certyfikowane zorganizowane przy współpracy z BSI (II tura szkolenia) – „Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022”

19 października 2023 r. – odbyło się szkolenie certyfikowane zorganizowane przy współpracy z BSI: „Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022”

21 września 2023 r. – odbyło się webinarium z cyklu: IOD w JST: Przegląd decyzji z karami dotyczącymi podmiotów publicznych (cykl webinariów)

7 września 2023 r. – odbyło się webinarium Profesjonalizacja funkcji IOD. Podsumowanie wyników ankiety

15 czerwca 2023 r.– odbyło się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI podczas, którego wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenia na kolejną, VI kadencję.

30 maja 2023 r. – Debata „5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności inspektorów ochrony danych”

23 marca 2023 r. – odbyło się webinarium z cyklu IOD w JST: Zabezpieczeniach IT w JST

9 lutego 2023 r. – odbyło się drugie webinarium z cyku IOD w JST. Naruszenia ochrony danych osobowych w JST (cykl webinariów)

26 stycznia 2023 r. – odbyła się ogólnopolska konferencja on-line z okazji obchodów Dnia IOD, pt.: Dzień IOD. Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji

12 stycznia 2023 r. – odbyło się drugie webinarium z cyku Profesjonalizacja funkcji IOD. Zarządzanie zespołem IOD (cykl webinariów)

ROK 2022

15 grudnia 2022 r. – odbyło się webinarium Data Governance Act (DGA) – ogólny przegląd regulacji i jej wpływ na organizację

1 grudnia 2022 r.– odbyło się pierwsze webinarium z cyku IOD w JST – Aktualne wyzwania w ochronie danych osobowych w JST (cykl webinariów)

24 listopada 2022 r. – odbyło się pierwsze webinarium z cyku Profesjonalizacja funkcji IOD 1. Udział IOD w PbD (cykl webinariów)

3 listopada 2022 r. – odbyło się webinarium  Nowe Standardowe Klauzule Umowne – praktyczne wyzwania dla organizacji

13 października 2022 r. – odbyło się webinarium: Techniczne i organizacyjne aspekty korzystania z zasobów SABI w MS Teams (onboarding)

15 września 2022 r. – odbyło się webinarium  Zmiany w Kodeksie pracy – badanie trzeźwości i praca zdalna

23 czerwca 2022 r. – odbyło się (zdalnie) XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI. Podczas Zgromadzenia podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2021 roku, przyjęto sprawozdania, a Zarząd otrzymał absolutorium.

9 czerwca 2022 r. – odbyło się webinarium Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – praktyczne problemy i wyzwania dla IOD

19 maja 2022 r. – odbyło się webinarium, pt.: Sytuacja administratora, podmiotu przetwarzającego i IOD w procesach powierzania przetwarzania danych osobowych w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 19 stycznia 2022 r.

28 kwietnia 2022 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w kontekście ochrony danych. Dobre praktyki dotyczące sprawdzeń i kontroli na podstawie wytycznych ENISA i doświadczeń Inspektorów

31 marca 2022 r. – odbyło się otwarte webinarium: Kontrola administratorów w zakresie wykonywania funkcji IOD. Przygotowanie do kontroli PUODO. Profesjonalizacja funkcji IOD.

10 marca 2022 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Omówienie systemów zgłaszania nieprawidłowości wdrożonych w ramach rozwiązań compliance w organizacjach w kontekście przetwarzania danych osobowych

24 lutego 2022 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.:  Omówienie orzecznictwa sądowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach Virgin Mobile oraz innych dotyczących sektora finansowego

26 stycznia 2022 r. – Dzień IOD. Konferencja ON-LINE. Wyzwania i standardy dla Inspektorów ochrony danych w 2022 r.

20 stycznia 2022 r. – zorganizowaliśmy webinarium dla członków SABI, pt.:  Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

ROK 2021

16 grudnia 2021 r. – odbyło się webinarium: Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r. (webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych).

25 listopada 2021 r. – odbyło się webinarium: IOD podczas czwartej fali COVID-19

18 listopada 2021 r. odbyło się webinarium: Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

28 października 2021 r. – odbyło się webinarium: Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

14 października 2021 r. – odbyło się webinarium: Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

7 października 2021 r. – odbyło się webinarium: Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO

30 września 2021 r. – odbyło się webinarium: Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część II – standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych do państw trzecich

1 lipca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przegląd wybranych decyzji wydanych na gruncie RODO w UE w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r.

24 czerwca 2021 r. – zorganizowaliśmy webinarium dla członków SABI, pt.: Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część I.  Klauzule powierzenia przetwarzania.

10 czerwca 2021 r.  – odbyły się wznowione obrady XVII Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Członków SABI, podczas którego przegłosowano zmiany w Statucie SABI.

27 maja 2021 r. – odbyło się XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI. Zgromadzenie odbyło się w formie zdalnej. Podczas spotkania podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2020 roku, przyjęto sprawozdania, a Zarząd otrzymał absolutorium. Ogłoszono przerwę w obradach do 10 czerwca br.

17 czerwca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Prawne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych, a wdrożenie przepisów o sygnalistach

13 maja 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Kompetencje miękkie IOD. Psychologiczne aspekty pracy Inspektorów Ochrony Danych.

22 kwietnia 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Ubezpieczeniowa Tarcza RODO, czyli jak zabezpieczyć finansowe skutki  materializacji ryzyk wynikających z roli IOD, ADO i Procesora.

15 kwietnia 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Kodeks łączności elektronicznej – planowane zmiany w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego

18 marca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Niezależność IOD w praktyce

4 marca 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Jak budować świadomość ochrony danych osobowych wśród pracowników administratora?

18 lutego 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przetwarzanie danych osobowych quasi-przedsiębiorców, czyli jak przetwarzać dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w niektórych przypadkach będą traktowani jak konsumenci

11 lutego 2021 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Ostatnie administracyjne kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych

26 stycznia 2021 r. – w ramach obchodów Dnia IOD, odbyła się konferencja ON-LINE, pt.: IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych

14 stycznia 2021 r. – odbyło się pierwsze w nowym roku webinarium dla członków SABI pt. Praktyczne podejście do ochrona danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych. Webinarium poprowadziła p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI, członek SABI, a w dyskusji udział wzięli: p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.


ROK 2020

10 grudnia 2020 r. – odbyło się ostatnie w 2020 r. webinarium dla członków naszego Stowarzyszenia, podczas którego dyskutowano tym, jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu.

10 grudnia 2020 r. – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SABI, które było połączone z webinarium „Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu”

3 grudnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków naszego SABI, pt.: Administracyjne kary pieniężne związane z monitoringiem wizyjnym

19 listopada 2020 r. – odbyło się kolejne webinarium dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem spotkanie dotyczyło aktualnych problemów ochrony danych osobowych i prywatności w Internecie, a poprowadził je adw. Xawery Konarski – Członek Rady Naukowej SABI.

Podczas webinarium omówione zostały:
• wytyczne EROD istotne dla ochrony danych osobowych w Internecie
• kwestia korzystania z cookies i innych technik śledzenia użytkownika,w Internecie – analiza ostatnich orzeczeń TSUE i decyzji krajowych organów regulacyjnych,
• najważniejsze zasady przetwarzania danych w nowej wersji projektu Prawa komunikacji elektronicznej.

5 listopada 2020 r. – odbyło się webinarium IOD w świecie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, podczas którego odpowiedzieliśmy na pytania: Co IOD powinien wiedzieć o sztucznej inteligencji (SI)? Gdzie SI ma już zastosowanie w naszych firmach? Jakie zagrożenia rodzi wykorzystanie SI do przetwarzanie danych?

Spotkanie poprowadziły p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz p. Ewa Kurowska-Tober, radca prawny i partner w kancelarii DLA PIPER.

29 października 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Przegląd procedur antycovidowych – checklista IOD. Podczas webinarium omówiliśmy i przedyskutowaliśmy bieżące doświadczenia IOD w monitorowaniu obowiązków ochrony danych osobowych w ramach podejmowanych działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom epidemicznym COVID-19 w organizacjach.

Dyskusję poprowadzi Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy dyskusji: Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu SABI, Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI.

22 października 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo (Wersja 2.0 przyjęta 29 stycznia 2020 r.). Omówiono zarówno same wytyczne EROD, jak i praktyczne problemy i zagrożenia dla prywatności związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego. Webinarium poprowadzili członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska – Członek Zarządu, Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu.

1 października 2020 r. – odbyło się otwarte webinarium, pt.: Doświadczenia inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań z należytym uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych. Podczas webinarium omówiono praktyczne doświadczenia IOD w wypełnianiu wymogów art. 39 ust. 2 RODO związanych z wypełnianiem przez IOD zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, w tym zakres i sposób wykonywania zadań oraz rozliczania się z ich wykonania. Dyskusję poprowadził: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. W dyskusji udział wzięli Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, Andrzej Rutkowski – Członek Zarządu SABI, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

24 września 2020 r. – odbyło się XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Podczas Zgromadzenia podsumowano działalność naszego Stowarzyszenia w 2019 roku i omówiono plany działania na najbliższy rok.

17 września 2020 r. – odbyło się webinarium, pt.: Rola inspektora ochrony danych oraz odpowiedzialność za wykonywanie przez niego zadań w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 21.8.2020 r. wobec SGGW. Przedmiotem dyskusji podczas webinarium były stanowiska zawarte w jednej z ostatniej decyzji Prezesa UODO co do sposobu wykonywania przez IOD zadań określonych w art. 39 RODO, w tym uwzględniania przez niego ryzyka i kwestie odpowiedzialności administratora z tego tytułu, jak również konsekwencje tych stanowisk dla wykonywania swojej funkcji przez inspektorów. Dyskusję poprowadził: adw. dr hab. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

10 września 2020 r. – odbyło się webinarium: Praktyczne problemy dotyczące transferu danych po wyroku sprawie Schrems II. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski –  Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli p. adw. Xawery Konarski –  Członek Rady Naukowej SABI, p. dr r. pr. Dominik Lubasz –  Członek Rady Naukowej SABI, p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis –  Członek Rady Naukowej SABI.

3 września 2020 r. – odbyło się powakacyjne webinarium, pt.: Realizacja obowiązków informacyjnych wobec członków zarządów osób prawnych. Podczas webinarium omówimy i przedyskutujemy doświadczenia w realizacji obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO wobec reprezentantów osób prawnych (członkowie zarządu, prokurenci, pełnomocnicy), których dane są zbierane m.in. do zawierania umów czy w dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. Uczestnicy dyskusji: p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI, p. dr r. pr. Dominik Lubasz – Członek Rady Naukowej SABI, p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI.

13 sierpnia 2020 r. – odbyło się webinarium „Kodeksy postępowania – przegląd oraz omówienie projektu wymagań dotyczących podmiotów monitorujących” poprowadzili i wzięli udział w dyskusji: Monika Sobczyk – IOD w Medicover Polska, dr Mirosław Gumularz – radca prawny, partner w GGK Gumularz Kozik Kancelaria, Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI oraz doc. dr r.pr. Arwid Mednis, członek Rady Naukowej SABI.

30 lipca 2020 r. – adw. dr hab. Grzegorz Sibiga (Przewodniczący Rady Naukowej SABI, INP PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy) oraz
adw. Katarzyna Syska (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy) poprowadzili webinarium poświęcone wskazówkom dotyczącym korzystania z duńskich standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

25 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące zgłaszania incydentów bezpieczeństwa regulatorowi. Część pierwszą poprowadził dr Maciej Kawecki – członek Rady Naukowej SABI, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prezes Instytutu Lema, of counsel w Maruta Wachta s.p. ekspert ds. ochrony danych osobowych, w latach 2016-2019 koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych. W drugiej części odbyła się dyskusja na temat metod szacowania ryzyka związanego z naruszeniami oraz przełożenie tego rodzaju analizy  na wskazywanie możliwych konsekwencji naruszenia we wniosku zgłoszeniowym do Prezesa UODO. Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a udział w niej wzięli: p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI, p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz
p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI

18 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące implementacji dyrektywy o Kodeksie łączności elektronicznej planowanych zmian w przepisach Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Prawa Telekomunikacyjnego. W ramach webinarium zostały przedstawione dwie podstawowe grupy zagadnień. Po pierwsze, zmiany jakie nowa regulacja wprowadzi w zasadach prowadzenia działań marketingowych (m.in. e-mailing, telemarketing, cookies reklamowe). Po drugie, zostały przedstawione konsekwencje prawne objęcia reżimem prawa komunikacji elektronicznej dostawców usług poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz czatów grupowych. Na zakończenie odbyła się interesująca dyskusja Q&A na temat interpretacji aktualnych oraz nadchodzących regulacji prawnych. Spotkanie poprowadził adw. Xawery Konarski, członek Rady Naukowej SABI, Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

4 czerwca 2020 r. – odbyło się webinarium pt.: Zmiany organizacyjne, a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO. Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych, w tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności i znoszeniu tych ograniczeń. Spotkanie poprowadził:
dr r. pr. Dominik Lubasz– członek Rady Naukowej SABI, doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

28 maja 2020 r. – odbyło się webinarium, podczas którego omówione zostały zalecenia, problemy i skutki dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wdrażaniem programów „Bezpiecznego powrotu do pracy” w czasach pandemii COVID-19. Webinarium poprowadzili: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz adw. dr Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI. W dyskusji udział wziął doc. dr r. pr. Arwid Mednis – członek Rady Naukowej SABI. Gościem Specjalnym spotkania był: dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

14 maja 2020 r. – odbyło się webinarium dotyczące praktycznych problemów inspektorów ochrony danych w czasie pandemii, w którym udział wzięli: Moderator: Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
Paneliści: Monika Sobczyk – IOD w Medicover Polska, Piotr Sojka – IOD w Urzędzie Miasta Gliwice, Wojciech Jakubowski – IOD w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI i Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu SABI.

7 maja 2020 r. – odbyło się webinarium, pt.: Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych związanymi z cyberatakami. Spotkanie poprowadzili: Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI oraz Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI.

30 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium – dyskusja dla członków SABI dotycząca przetwarzanie danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. W trakcie spotkania Członkowie Zarządu Stowarzyszenia omówili przesłane do SABI pytania dotyczące przetwarzania danych w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz przeprowadzili dyskusję podsumowującą kwietniowe webinaria SABI.

23 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI, pt: Nowe czynności (procesy) przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców związane z epidemią –  wykonanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) przez pracodawcę (webinarium). Spotkanie poprowadził adw. dr Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej. Gościem specjalnym webinarium był
dr Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

16 kwietnia 2020 r. – odbyło się webinarium dla członków SABI dotyczące przeprowadzania DPiA w związku z nowymi procesami przetwarzania danych osobowych związanymi z COVID-19. Webinarium poprowadzili Maciej Byczkowski i Piotr Wojakowski.

8 kwietnia 2020 r. – odbyło się pierwsze webinarium dla członków SABI dotyczące Bezpieczeństwa danych osobowych przy pracy zdalnej. Webinarium poprowadzili członkowie Zarządu: Mariola Więckowska i Tomasz Izydorczyk.

12 marca 2020 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w Internecie (Michał Kaczorowski – radca prawny w Google), z zastosowaniem gamifikacji do szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (Krzysztof Kowalski – członek Stowarzyszenia SABI, specjalista ds. ochrony danych osobowych), a także dokonany został przegląd decyzji o karach pod RODO z innych europejskich krajów (Ewa Kurowska-Tober, radca prawny i partner w kancelarii DLA PIPER, kierująca Zespołem Własności Intelektualnej, Technologii, Mediów i Danych Osobowych).

13 lutego 2020 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały kwestie związane z dopuszczalnością badań na trzeźwość i spożycie substancji odurzających w świetle stanowisk UODO, podstawami cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz panowania nad ryzykiem operacyjnym. Tematy omówili nasi znakomici goście: dr Edyta Bielak-Jomaa, Paweł Ngei oraz dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. Politechniki Warszawskiej.

30 stycznia 2020 r. – Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorami są SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), przypadającego na dzień 26 stycznia.
Szczegółowe informacje na temat historii Dnia ABI/IOD dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php
Materiały z konferencji dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/

9 stycznia 2020 r. – odbyło się pierwsze w Nowym Roku seminarium dla członków SABI, podczas którego omówione zostały tematy związane z oceną skutków dla ochrony danych, działalnością marketingową zgodna z RODO, zarządzaniem realizacją praw osób.