D E B A T A

 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz
SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności inspektorów ochrony danych”

30 maja 2023 r.

Sala Marii Skłodowskiej-Curie, Pałac Staszica

/transmisja debaty online/

10:00 – 10:10  Otwarcie Debaty

10.10 – 10.15 Podsumowanie działalności studiów podyplomowych INP PAN „Inspektor ochrony danych”

10:15 – 10:30  Podsumowanie 5 lat działań SABIProjekt Profesjonalizacji funkcji IOD

10:30 – 11:00  Wykład inauguracyjny: Skoordynowane działanie egzekucji prawa dotyczące wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych 

Dr Urszula Góral, Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IOD w Kancelarii Sejmu RP, b. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45  Panel I „ekspercki”: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki stosowania przepisów o inspektorach ochrony danych. Oceny stanu obecnego i wnioski na przyszłość.

Prowadzący panel: prof. INP Pan dr hab. Grzegorz Sibiga, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Inspektor ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI
Uczestnicy panelu: prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Urszula Góral, dr Paweł Litwiński, dr Dominik Lubaszdr hab. Arwid Mednis

12:45 – 13:00  Przerwa

13:00 – 14:30 Panel II „inspektorski”: Praktyczne problemy i wyzwania dla Inspektorów ochrony danych z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.

Prowadzący panel: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy panelu:
Monika Bogatek, Agnieszka Gębicka, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Andrzej Rutkowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska.

14:30 – 14:45 Podsumowanie debaty


ORGANIZATORZY
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY DEBATY

     

PATRONI MEDIALNI