Andrzej Rutkowski

Członek założyciel SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Od 2008 roku członek Zarządu, a od 2010 r. Wiceprezes Zarządu.

Kierował zespołem, który opracował projekt Kodeksu Etyki Zawodowej Inspektora Ochrony Danych przyjęty przez XII Walne Zgromadzenie członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych w styczniu 2018 r.

Brał udział w pracach ministerialnych – Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) oraz w pracach komisji sejmowych nad nowelizacjami ustawy
o ochronie danych osobowych w latach 2009 – 2010 oraz 2011 – 2014.

W 2015 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowaniem aktów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych określających wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji. 

W latach 2014 – 2015 uczestniczył w konsultacjach – GIODO, parlamentarnych oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – służących zebraniu opinii o projektach przepisów RODO dotyczących środków zabezpieczeń oraz wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych oraz innych informacji prawnie chronionych, w tym wdrażaniem systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wcześniej administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie inspektor ochrony danych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.