O SABI

SABI – STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH  jest dobrowolnym zrzeszeniem działającym na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

2 października 2007 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289902.

Od 31 sierpnia 2018 r., Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą: SABI – STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.

Podstawą działalności Stowarzyszenia są:

Celem naszej działalności jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych.

SABI należy do
KONFEDERACJI EUROPEJSKICH ORGANIZACJI
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH