BAZA WIEDZY

Opinie Europejskiej Rady Ochrony Danych

WP260 rev.01 Wytyczne w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679 [PL]

WP259 rev.01 Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679 z 28.11.2017 r. [PL]

WP 254rev.01 Dokument dotyczący adekwatności [PL]

WP253 Wytyczne dotyczące stosowania i ustalania kar administracyjnych na potrzeby Rozporządzenia 2016/679 [PL]

WP251 rev.01 Wytyczne dotyczące automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji i profilowania na potrzeby Rozporządzenia 2016/679 [PL]

WP250 rev.01 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 [PL]

WP248 rev.01 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów Rozporządzenia 2016/679 [PL]

WP244, rev.01 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego [PL]  [FAQ]

WP243 rev.01 Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) [PL]

WP242 rev.01 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych [PL]