Stanowiska

3 listopada 2017 r. – stanowisko Stowarzyszenia ABI dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego

13 października 2017 r. uwagi Stowarzyszenia ABI do projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

24 marca 2017 r. opinia prawna w przedmiocie wykonywania zadań ABI

21 lutego 2017 r. Stanowisko Stowarzyszenia ABI w sprawie, przedstawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, projektu ustawy uzupełniającej ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

26 stycznia 2017 r. – uwagi Stowarzyszenia ABI do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych, przesłane do Grupy Roboczej art. 29 oraz GIODO. [PL] [EN]

12 maja 2015 r. – zgłoszenie  dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536), przesłane do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia.

12 marca 2015 r.  – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r. (uwagi do projektu)

4 lutego 2015 r. – stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora, przesłane do Pani Premier Ewy Kopacz w związku z procesem powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwością zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP lub grupę posłów (stanowisko)

19 stycznia 2015 r. –  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI). 5 stycznia 2015 r. –  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  (tabela uwag SABI).

10 grudnia 2014 r. – stanowisko Stowarzyszenia ABI w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora, przesłane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przewodniczących klubów parlamentarnych: 

  • Prezydent RP (.pdf)
  • Marszałek Sejmu RP (.pdf
  • Minister Administracji i Cyfryzacji (.pdf)
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (.pdf)
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (.pdf)
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (.pdf)
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska (.pdf
  • Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (.pdf)
  • Przewodniczący Klubu Poselskiego Twojego Ruchu (.pdf)
  • Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka (.pdf)

19 lipca 2012 r. – Opinia Stowarzyszenia ABI, dotycząca punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (.pdf).

13 stycznia 2011 r. – Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w dyrektywie 95/46/WE (.pdf ).

16 marca 2010 r. – Pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność  karną za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów  biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.(.pdf).

21 maja 2009 r. – Autorski projekt Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nowelizacji art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, opracowany przez Zespół ds. roli ABI (.pdf)

20 stycznia 2009 r. – Pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu „naszechoroby.pl” (.pdf).

22 lipca 2008 r. – Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (.pdf).

09 lipca 2008 r. – Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przedstawione podczas wysłuchania publicznego w dniu 9 lipca 2008 r. (.pdf)

10 czerwca 2008 r. – Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w kwestii nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (.pdf).