III Dzień IOD

SABI
Politechnika Warszawska
UODO
Dzień IOD

Konferencja ON-LINE
IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych

26 stycznia 2021 r.

Agenda konferencji:

9.30       Otwarcie konferencji

Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

9.40 – 10.20        Wykład inauguracyjny

„2021 – rok wyzwań legislacyjnych dla ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w komunikacji elektronicznej” – adw. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10.20 – 10.30     Przerwa

10.30 – 12.00 Panel dyskusyjny: „Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych”

 • Odpowiedzialność administracyjna z tytułu naruszeń przepisów o IOD
 • Odpowiedzialność służbowa IOD
 • Ryzyko odpowiedzialności jako element kształtujący działania IOD
 • Ubezpieczenia dla IOD

Prowadzenie dyskusji: adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Przewodniczący Rady Naukowej SABI

Uczestnicy dyskusji:  Katarzyna Hildebrandt (Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO), Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI), Mateusz Jakubik (Prawnik w Kancelarii Maruta Wachta, Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), dr Arleta Nerka (Akademia Leona Koźmińskiego)

12.00 – 12.15     Przerwa

12.15 – 13.45 Panel dyskusyjny: „Działania prewencyjne Inspektora ochrony danych zapobiegające nakładaniu sankcji na administratora danych”

 • Nakładanie sankcji na ADO
 • Monitorowanie wewnętrznego przestrzegania RODO przez IOD
 • Wypełnianie zadań IOD z należytym uwzględnianiem ryzyka
 • Rozliczalność – wykazywanie przestrzegania obowiązków RODO – rola ADO i rola IOD
 • Udział IOD w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych

Prowadzenie dyskusji: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, Prezes Zarządu ENSI

Uczestnicy dyskusji: Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Mirosław Sanek (Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)

13.45 – 14.00     Przerwa

14.00 – 15.30 Panel dyskusyjny: „Uczestnictwo Inspektora ochrony danych w procesach PbD (privacy by design oraz privacy by default)”

 • Biznes czy prywatność – jak znaleźć złoty środek?
  • Zmiany w podejściu do stosowanie zasady PbD od 2018 roku z perspektywy IOD
 • Przykłady dobrych praktyk wdrożenia PbD w organizacji:
  • Bariery komunikacyjne, współpraca IOD z różnymi działami: Prawnicy, IT, Compliance, Biznes, Security
  • PbD we wdrażaniu nowych rozwiązań IT, a PbD w procesach biznesowych je wykorzystujących, np. rozwiązania stosowane do pracy zdalnej, a cele biznesowe
  • Wykorzystanie dostępnych norm takich jak NIST, ISO 27xxx, OWASP, itp.
 • Wyzwania dla Inspektora ochrony danych w kontekście szybkiego postępu technologicznego:
 • IOD w świecie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, Internetu rzeczy i cyber-zagrożeń
 • Czy nowe technologie są trudne do oceny z perspektywy oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób?

Prowadzenie dyskusji: Mariola Więckowska, Członek Zarządu SABI, Dyrektor ds. Innowacyjnych Technologii Ochrony Danych w LexDigital

Uczestnicy dyskusji: dr Mirosław Gumularz (radca prawny, partner w GGK Gumularz Kozik Kancelaria), Maciej Kołodziej (Wiceprezes SABI, e-Detektywi sp. z o.o.), Monika Sobczyk (Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Medicover Polska), Piotr Wojakowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI)

15.30  Zakończenie konferencji

Agenda może ulec zmianie


Organizator:
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

Patronat honorowy:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Politechnika Warszawska

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
Mirosław Sanek (Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.sabi.org.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

PARTNER PRAWNY SABIPARTNER KONFERENCJIPATRONATMEDIALNY
TKPENSIC.H. BeckLegalis