Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i wykładowca w zakresie organizacji, zarządzania i ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych”. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach na innych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001).

Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, ANECOOP POLSKA, JOB IMPULSE POLSKA. Redaktor bloga TIZYDORCZYK.pl.

Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji.

Mentor wspierający startupy w FundingBox Accelerator sp. z o.o. oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j.