prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem.

Obecnie w Politechnice Warszawskiej: Profesor uczelni w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (2016-2019); kierownik po stronie Politechniki Warszawskiej międzyuczelnianych projektów badawczo-wdrożeniowych dla: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa” (2012-2018) oraz dla MSWiA „Wysokospecjalistyczna platforma planowania cywilnego i ratownictwa” (2015-2018); laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; redaktor naukowy m.in. monografii: „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011), „Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu” (2015), „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym” (2016); współautor m.in. monografii: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013) i autor m.in. „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji” (2013), „Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego” (2018).

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Łączności; doradca Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich; przewodniczący Komitetu Programowego Akademii Menedżerów IT Administracji Publicznej; członek Rady Programowej periodyków „Foundations of Management”, „Przegląd Organizacji” oraz „Informacja w administracji publicznej”; przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla.

W przeszłości:

M.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112), członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-15), członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji (2017-2018).

Laureat: Nagrody „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy Papierów Wartościowych) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r., Wyróżnienia im. prof. R. Kaszubskiego za 2013 r. „za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w bankowości” przyznanego przez Związek Banków Polskich, Nagrody „Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 in CEE” (jako dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej), nominacji do Nagrody dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016).