prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek, w tym monografii „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne”; „Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno – prawne”; współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1997 (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem) oraz autorem komentarza do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawnych aspektów ochrony danych osobowych.

W latach 2013 – 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w latach 2016-2018 był członkiem Grupy Ekspertów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ds. wdrożenia RODO.