Webinarium 2021/03/18

Webinarium 18 03 2021

Podczas webinarium, którego tematem była „Niezależność IOD w praktyce”, rozmawialiśmy o konflikcie interesów i łączeniu funkcji Inspektora Ochrony Danych z innymi stanowiskami/funkcjami.

Dyskutowaliśmy na temat relacji pomiędzy niezależnością IOD, a kompetencjami innych komórek/stanowisk u administratora danych osobowych oraz wskazaliśmy przykłady problemów niezależności IOD.

Webinarium poprowadził Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli: Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu oraz Tomasz Izydorczyk, Członek Zarządu.