Webinarium 2021/10/07

Podczas webinarium „Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO” dokonaliśmy przeglądu decyzji Prezesa UODO w sprawach m.in.: Ergo Hestia, Warta, Sąd Rejonowy w Zgierzu, ENEA i Morele. Omówiliśmy wybrane poglądy organu dotyczące oceny ryzyka oraz rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski dla administratorów i inspektorów płyną z decyzji Prezesa UODO.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI.

W dyskusji udział wzięli: dr r. pr. Dominik Lubasz (członek Rady Naukowej SABI), a także członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska, Maciej Byczkowski oraz Andrzej Rutkowski.