Webinarium 2021/04/15

Webinarium dotyczące implementacji dyrektywy o Kodeksie łączności elektronicznej – planowanych zmian w przepisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego poprowadził adw. Xawery Konarski, członek Rady Naukowej SABI, Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W ramach webinarium zostały przedstawione dwie podstawowe grupy zagadnień. Po pierwsze, zmiany jakie nowa regulacja wprowadzi w zasadach prowadzenia działań marketingowych (m.in. emaling, telemarketing, cookies reklamowe). Po drugie, omówione zostały konsekwencje prawne objęcia reżimem prawa komunikacji elektronicznej dostawców usług poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz czatów grupowych.

Całość problematyki omówiono z uwzględnieniem najnowszej wersji projektu – Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) z dnia 25 marca 2021 r., ze wskazaniem praktycznych konsekwencji planowanych zmian. Dokonane zostało także porównanie zawartych w projekcie PKE postanowień dotyczących ochrony prywatności z najnowszą wersją projektu Rozporządzenia o e-Prywatności.