Webinarium 2020/09/03

Podczas webinarium omówione i przedyskutowane zostały doświadczenia w realizacji obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO wobec reprezentantów osób prawnych (członkowie zarządu, prokurenci, pełnomocnicy), których dane są zbierane m.in. do zawierania umów czy w dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych.

Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI

Uczestnicy dyskusji:
p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
p. dr r. pr. Dominik Lubasz – Członek Rady Naukowej SABI
p. doc. dr r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI

Link do nagrania webinarium