Kalendarium

ROK 2009

20 stycznia 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

12 lutego 2009 r. –udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

18 lutego 2009 r. – propozycje Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

19 lutego 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

24 marca 2009 r. zaproszenie od p. Arwida Mednisa do współpracy nad propozycją nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

1 kwietnia 2009 r. – III Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI

  • powołanie Zespołu ds. Środków Finansowych

2 kwietnia 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych   

11 maja 2009 r. – pismo od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie nowelizacji  Kodeksu Pracy.

21 maja 2009 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

21 maja 2009 r. – pełny projekt nowelizacji ustawy odo, zredagowany przez Pana dr Grzegorza Sibigę – eksperta prawnego Stowarzyszenia, na podstawie ustaleń z posiedzeń Zespołu ds. roli ABI

9 czerwca 2009 r. – pismo do p. Arwida Mednisa z prośbą o zawieszenie prac grupy roboczej do spraw nowelizacji ustawy o ochronie  danych osobowych

9 czerwca 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie grupy roboczej do spraw nowelizacji ustawy o ochronie  danych osobowych

19 czerwca 2009 r. – pismo z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie uzupełnienia braków formalnych we wniosku dotyczącym portalu „naszechoroby.pl”

30 czerwca 2009 r. – seminarium „Zadania ABI – realizacja nadzoru przetwarzania danych osobowych.”

9 lipca 2009 r. – pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

18 sierpnia 2009 – pismo odGeneralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych– odmowa wszczęcia postępowania w sprawie „naszechoroby.pl

27 sierpnia 2009 r. – pismo z biura Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie „naszechoroby.pl” dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1 września 2009 r. – seminarium „Przetwarzanie i ochrona danych pracowników i kandydatów do pracy – aktualne problemy i postulaty zmian w przepisach prawa.”

1 października 2009 r. – seminarium „Wybrane problemy ochrony danych osobowych – nowy komentarz do ustawy.”

28 października 2009 r. – seminarium „Wybrane problemy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Internecie.”

6 listopada 2009 r. – pismo od Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie powołania Zespołu ds. zagadnień związanych z działalnością administratorów bezpieczeństwa informacji.

9 listopada 2009 r. pismo z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie portalu „naszechoroby.pl”

16 grudnia 2009 r. – seminarium „Rola ABI w czasie kontroli GIODO.”