Kalendarium

ROK 2011

13 stycznia 2011 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Komisji Europejskiej stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie 95/46/WE

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.”

1 marca 2011 r. – drugie seminarium z cyklu”Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych – Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody.”

7 marca 2011 r. – weszła w życie i zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

28 marca 2011 r.
– konferencja „Zabezpieczenie danych osobowych – aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie ABI: Materiały z konferencji.

24 maja 2011 r . – trzecie seminarium z cyklu „Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania.

21 czerwca 2011 r . – V Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

4 października 2011 r. seminarium „Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje.”

28 listopada 2011 r.– seminarium „Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.