Kalendarium

ROK 2010

28 stycznia 2010 r. – seminarium „Standardy, normy i dobre praktyki przydatne w pracy ABI.”

16 marca 2010 r. – pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w związku  z wprowadzeniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność  karną  za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

17 marca 2010 r. – seminarium „Problematyka związana z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych – doświadczenia ABI z różnych organizacji.”

26 lutego 2010 r. – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki została patronem merytorycznym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

18 marca 2010 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

27 kwietnia 2010 r. – seminarium „Problematyka związana z powierzaniem danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom.”

20 maja 2010 r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ABI w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.

26 maja 2010 r. – IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI: uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Uchwałą IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszono przerwę w obradach.

24 czerwca 2010 r. – wznowienie obrad IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI: powołanie nowych władz Stowarzyszenia

14 września 2010 r. – w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, odbyło się otwarte spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, p. min. Wojciechem Wiewiórowskim (notatka ze spotkania)

14 grudnia 2010 r. – pierwsze seminarium z cyklu  „Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych – Zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r.” 16 grudnia 2010 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencjach naukowa „Reforma ochrony prywatności”, podczas której wystąpili eksperci Stowarzyszenia ABI