Kalendarium

ROK 2015

5 stycznia 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – na podstawie informacji zebranych przez członków Stowarzyszenia (tabela uwag SABI).

19 stycznia 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).

27 stycznia 2015 r. – odbyło się na noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia ABI. Na seminarium omówiono tematy związane z powołaniem ABI na podstawie art. 36a ustawy i zgłoszeniem go do rejestracji GIODO zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono również zakres ostatniego projektu rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14 stycznia 2015 r. Dyskusję poprowadzili ekspert prawny SABI, p. dr Grzegorz Sibiga i Prezes Zarządu SABI, p. Maciej Byczkowski. 

4 lutego 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Pani Premier Ewy Kopacz, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z trwającym procesem powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwością zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP lub grupę posłów.

24 lutego 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.: „Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym a realizacja obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadził ekspert prawny Stowarzyszenia ABI, p. dr Paweł Litwiński. Podczas seminarium dyskutowano nt wpływu, jaki na wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wywarła nowelizacja  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), obowiązująca od 25 grudnia 2014 r.

12 marca 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało, w ramach konsultacji publicznych, swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r.

7 maja 2015 r.  – Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podpisały porozumienie o współpracy w ramach studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji”. Stowarzyszenie ABI objęło Studium patronatem.  

12 maja 2015 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia zgłoszenie dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). 

14 maja 2015 r. – Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w  Ogólnopolskiej Konferencji „Reforma Ochrony Danych Osobowych – Nowe Szanse I Wyzwania”. Organizatorem konferencji było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
Relacja fotograficzna z konferencji: https://www.portalodo.com/entry/relacja-fotograficzna

5 czerwca 2015 r. – w „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Prezesem SABI pt. „Administrator nie musi mieć etatu”. Link do artykułu: http://www4.rp.pl/artykul/1206418-Administrator-danych-osobowych-nie-musi-miec-etatu.html

15 czerwca 2015 r. – w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (C.H.Beck) ukazał się wywiad z Maciejem Byczkowskim, Prezesem SABI, poświęcony działalności Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

15 czerwca 2015 r. – w  czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

24 czerwca 2015 r. – w Warszawie odbyła się II ogólnopolska konferencja pt.: Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne. Konferencję współorganizowali Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej p. prof. Tadeusz Krupa (materiały z konferencji; relacja z konferencji).

24 czerwca 2015 r. – Stowarzyszenie ABI zamieściło komunikat w związku z masowym rozsyłaniem fałszywych informacji na temat nowelizacji ustawy, w tym nowej funkcji ABI.

30 czerwca 2015 r. – rozpoczął się nabór do studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji”, nad którym Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji objęło patronat. Więcej informacji: http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=15

3 sierpnia 2015 r. – Stowarzyszenie ABI wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzielenie opinii w zakresie sposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

14 sierpnia 2015 r. – w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „ABI – funkcja czy stanowisko”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

7 września 2015 r. – we wrześniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Nadawanie upoważnień – zadanie ABI?”, autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

16 września 2015 r. – w  kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” nr 3/2015, wydawanym przez wydawnictwo  C.H. Beck ukazała się relacja z II Konferencji „Zabezpieczenie danych osobowych. Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne” organizowanej czerwcu br. przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji na temat kwartalnika tutaj.

29 września 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI: „Przygotowanie planu sprawdzeń oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”. Seminarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu oraz Marcin Soczko – Członek Zarządu. Było to pierwsze seminarium z cyklu spotkań, podczas których omawiane będą pierwsze doświadczenia w wykonywaniu nowych zadań przez ABI. Kolejne seminarium, poświęcone prowadzeniu i udostępnianiu jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, zaplanowano na 20 października br. 

30 września 2015 r. – Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Ochrona danych osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania”, której organizatorem były Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Akademia Wiedzy i Praktyki. Wystąpienie Prezesa Byczkowskiego dotyczyło zagadnienia podstawowych problemów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

20 października 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: „Prowadzenie i udostępnianie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych”, które poprowadzili p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI.

21 października 2015 r. – Stowarzyszenie ABI otrzymało odpowiedź z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r., dotyczące sposobu interpretacji oraz stosowania art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

28 października 2015 r. – Prezes SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji Coroprate Cybersecurity organizowanej przez Puls Biznesu w Polonia Palace Hotel w Warszawie.
Konferencja była wyjątkowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu, skrojonym specjalnie na potrzeby biznesu i ukierunkowanym na identyfikację i eliminację najnowszych i niespodziewanych form zagrożeń dla firm. Podczas wykładów i dyskusji najlepsi eksperci w kraju podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz pomogli wskazać, które ze stosowanych w firmach narzędzi zabezpieczających wymagają wzmocnienia, a których całkowicie brakuje.
Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Identyfikacja cyberzagrożenia przez instytucje ponadnarodowe – przenikanie granic państw”. Więcej informacji o konferencji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/919,corporate-cybersecurity

17 listopada 2015 r. – odbyło się seminarium dla członków SABI pt.: „Aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy i powołaniu ABI oraz nadzorowanie zasad w niej określonych”, które poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI.

25 listopada 2015 r. – Prezes SABI Maciej Byczkowski wziął udział w XIX FORUM ADO/ABI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Forum poświęcone było zagadnieniu „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. Więcej informacji o Forum: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/index.php

1 grudnia 2015 r. – Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ustanawia 26 stycznia Dniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym dniu pierwsza osoba wypełniająca funkcję ABI została wpisana do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Data ta symbolizuje nowy sposób zapewniania przestrzegania prawa ochrony danych osobowych przez wszystkie podmioty, które przetwarzają te dane oraz dbają o zachowanie jeszcze lepszego społecznego wizerunku w tym zakresie. Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od początku 2015 r. w nowy sposób określiły zadania i status ABI. Wyznaczyły obowiązki, wymogi oraz warunki dla wypełniania tej funkcji. ABI sprawujący niezależny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych staje się gwarantem transparentnego wykonywania obowiązków ochrony prywatności informacyjnej przez wszystkie podmioty, które go powołały do wypełniania tej funkcji.
Zarząd SABI wyraża przekonanie, że ustanowienie Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji przyczyni się do upowszechnienia w społecznej świadomości potrzeby powoływania ABI i korzyści wynikających z wykonywania tej funkcji. Pragniemy też aby ten Dzień był świętem kilkudziesięciu tysięcy ABI i wszystkich osób wypełniających trudne lecz społecznie niezbędne zadania ochrony danych osobowych w naszym kraju.

7 grudnia 2015 r. – w Katowicach odbyło się Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego organizatorami byli Ariergarda Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (http://www.gfodo.pl/). 
Zaproszenie na GFODO – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Zaproszenie na GFODO – Maciej Kołodziej, Wiceprezes Zarządu SABI
Uroczyste otwarcie GFODO

8 grudnia 2015 r. – odbyło się czwarte seminarium, dla członków SABI, z cyklu spotkań poświęconych wykonywaniu zadań ABI określonych w art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Tematem spotkania było „Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.” Seminarium i dyskusje poprowadził p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

17 grudnia 2015 r.  w grudniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Powołanie zastępców ABI” autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę w swoim artykule, na fakt, że zgodnie z przepisami administrator danych może powołać zastępców ABI. Wyjaśnił także w treści artykułu, kogo można powołać na to stanowisko i jakie zadania można powierzyć takiej osobie.