Kalendarium

ROK 2007

19 czerwca 2007 r. – zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Stowarzyszenia ABI):

  • powołanie Stowarzyszenia hggh ABI 
  • przyjęcie Statutu Stowarzyszenia ABI

2 października 2007 r. – rejestracja Stowarzyszenia ABI w Krajowym Rejestrze Sądowym

14 listopada 2007 r. – I Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI:

  • powołanie Zarządu Stowarzyszenia ABI
  • powołanie Komisji Rewizyjnej
  • powołanie trzech zespołów problemowych ds.: roli ABI, certyfikatu kompetencji zawodowych CPM, Kodeksu Etyki Zawodowej ABI